Beton: Tribina o srpsko-albanskim odnosima

27.11.2015. | 20:00

Na tribini gostuju:

–        Rigels Halili, Univerzitet u Varšavi

–        Anton Berišaj, Filozofski fakultet u Prištini

–        Danilo Šarenac, Institut za savremenu istoriju u Beogradu

–        Aleksandar Pavlović, Centar za studije jugoistočne Evrope u Gracu

Moderacija: Saša Ćirić

Trbini prethodi predstavljanje knjige

Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa

Koje će se održati u petak 27.11. u sali na I spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 17h.

O zborniku će govoriti:

–        Gazela Pudar Draško, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

–        Isidora Stakić, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku

–        Rastislav Dinić, Filozofski fakultet u Nišu

–        Milica Trifunović, Ambasada republike Nemačke u Beogradu

–        Piro Rexhepi, Centar za napredne studije jugoistočne Evrope u Rijeci

–        Jelena Lončar, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Iz uvodnika:

„Uz temeljno uverenje da je teorija duboko politična i da učestvuje u načinu na koji promišljamo i gradimo svet, naš je cilj bio da javnosti predstavimo knjigu koja promoviše kritičku politiku prijateljstva. Takođe, cilj nam je bio da u dijalog, neprestano sputavan i otežavan, uključimo teoretičare i teoretičarke sa Kosova i iz Srbije, ali i iz Albanije, proširujući tako domen pitanja koja nas međusobno povezuju. Verujemo stoga da Figura neprijatelja predstavlja napredak u međusobnoj saradnji i proučavanju srpsko-albanskih tema. Takođe, ova knjiga nudi i presek stanja naučne i teorijske misli u ovoj oblasti, ali i trenutnog kritičkog potencijala i njegovih ograničenja u srpskoj, kosovskoj i albanskoj sredini.“

Zbornik je objavljen u okviru projekta „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“, koji realizuju Institut za filozofiju i društvenu teoriju i KPZ Beton, a uz podršku Regionalnog programa za promociju istraživanja (RRPP) i SDC. Cilj zbornika i projekta jeste da prevrednuje srpsko-albanske negativne međusobne percepcije, da ukaže na zajedničku prošlost i tradiciju i istakne ranije i aktuelne primere saradnje, kao i da ponudi kritičku analizu savremenog srpskog, kosovskog i albanskog društva. Pored analitičkog aspekta, projektom se promoviše međusobna saradnja i teži uspostavljanju trajne naučne i kulturne razmene i izučavanja zajedničkih tema.

Slični članci

Loading...