20 godina PLAVOG pozorišta: Kamil, predstava Kamile Klamut

05.12.2015. | 20:00

Kamil

Predstava Kamile Klamut (Teatar ZAR/ Grotovski institut, Vroclav, Poljska)

Predstava se izvodi u okviru programa Međunarodnog pozorišnog festivala TRANSGRESIJA/PREKORAČENJE, u povodu 20 godina PLAVOG pozorišta.

Igraju: Kamila Klamut, Eva Pasikovska

Muzika: Mariana Sadovska
Asistenti režije: Mariana Sadovska, Kerol Brinkman Elis, Vivijen Vud, Aleksandra Kazazou

Dizajn svetla: Bartoš Rađiševski
Konsultant na scenografiji: Bajka Tvorek
Kreatori skulptura: Marijana Lisjecka, Magdalena Vengžin

Trajanje predstave: 50 minuta

Kamil Klodel je bila vajarka. Ona je takođe bila sestra Pola Klodela i tokom deset godina partnerka i umetnička saradnica Ogista Rodena. Umrla je pre 70 godina. Poslednjih trideset godina života Kamil Klodel je provela u mentalnoj instituciji.

Poslednja fotografija Kamil Klodel je dala impuls koji je direktno uticao na formu predstave. Na fotografiji su Kamil i prijateljica koja ju je posetila u bolnici. Mogu da zamislim da su posete, koje nisu bile česte za vreme njenog tridesetogodišnjeg boravka u ludnici, mogle u njoj da izazovu slapove uspomena. Uspomene koje sam doživela i obukla svojom senzibilnošću…

Kamila Klamut

 

Kamila Klamut

Od sredine devedesetih godina prošlog veka blisko je povezana sa Centrom za proučavanje rada Ježija Grotovskog i za kulturno i pozorišno istraživanje, a od 2007, sa Grotovski institutom. Na poziv Gžegoža Brala i Ane Zubžicki 1996. godine, učestvuje u osnivanju pozorišta Pieśń Kozła. Od 1999. sarađuje sa Jaroslavom Fretom, sa kojim odlazi na nekoliko ekspedicija u potrazi za najstarijim postojećim oblicima muzike. Jedan je od ko-osnivača Teatra ZAR, učestvuje u sva tri dela triptiha

Jevanđelja detinjstva Teatra ZAR, koji su izvođeni u brojnim gradovima širom sveta. Trenutno igra u novom projektu Teatra ZAR Armine, sestra.

Eva Pasikovska

Bila je deo ansambla koji je 2002. godine osnovao Teatar ZAR, a zatim i članica ovog pozorišta sve do 2012. Sa Teatrom ZAR putuje na nekoliko ekspedicija u Gruziju, Bugarsku, na Korziku i Sardiniju i kao

glumica-muzičarka učestvuje u triptihu Teatra ZAR, Jevanđelja detinjstva. 2012. se seli u London gde, zajedno sa pozorišnim rediteljem Andrejem Bizjorekom osniva fizički teatar Waving Not Drowning! Takođe je samouka muzičarka-instrumentalista.

Teatar ZAR

Negujući etos kolektivnog rada, Teatar ZAR razvija produkcije tokom dugog procesa stvaranja sopstvenog pozorišnog jezika, koji se oslanja na muziku brojnih tradicija pronađenu na istoku i zapadu. Ovo pozorište je višenacionalna grupa osnovana za vreme istraživačkih ekspedicija u Gruziju između 1999. i 2003. godine. Teatar ZAR pokušava da pokaže da pozorište nije jedino u vezi sa onim što zovemo thea (gledanje, grčki), već je nešto što pre svega treba čuti. Predstave su samo faze dugih istraživačkih procesa, ekspedicija, ličnih traganja i transformacija. ZAR se vraća pozorištu kakvo je bilo pre nego što se umetnost izdelila na različite discipline i stilove.

www.teatrzar.art.pl

Grotovski institut

Grotovski institut je institucija kulture osnovana od strane grada Vroclava koja razvija umetničke i istraživačke projekte odgovarajući na izazove koje je postavio Ježi Grotovski u svojoj kreativnoj praksi i dokumentujući i šireći znanje o njegovim dostignućima. Institut je domaćin umetničkih događaja, sa primarnim fokusom na edukaciju, pozorište i izdavaštvo, i podržava istraživačke i umetničke projekte poljskih i stranih umetnika. Linije programa Instituta su inspirisane radom Grotovskog. Institut je takođe platforma za slobodnu razmenu znanja i iskustava za predstavnike različitih načina mišljenja, škola i metodologija.

Grotovski institut je nastao iz Centra za proučavanje rada Ježija Grotovskog i za kulturno i pozorišno istraživanje, koji je radio od 1989. godine u nekadašnjoj Pozorišnoj laboratoriji u Vroclavu.

www.grotowski-institute.art.pl

Cena karte: 300 rsd

Broj mesta je ograničen, molimo rezervišite mesto na:

PLAVO pozorište – pozorišna laboratorija

Senjačka 3, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 61 192 79 09

Email: plavopozoriste@hotmail.com

www.plavopozoriste.com

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...