SzS Trening Tima

09.02.2016. | 11:00

U periodu od 9. do 11. februara, Unija srednjoškolaca Srbije organizuje trening za svoje članove, na kome će glavna tema biti priprema za projekat “Srednjoškolci za srednjoškolce” (SzS). Članovi svih timova (tim lokalnih koordinatora, tim za Beograd i marketing tim) će, predvođeni Upravnim odborom, u toku ova tri dana biti informisani o samom projektu, dobiti svoja zaduženja i imati priliku da svojim predlozima doprinesu uspešnoj realizaciji najvećeg projekta koji UNSS organizuje na godišnjem nivou, planiranog za 22. april 2016. godine. Trening će se prvog dana održavati u Gradskoj Opštini Vračar, dok će 10. i 11. februara raditi u salama Centra za kulturnu dekontaminaciju Beograd (CZKd). “Srednjoškolci za srednjoškolce” je ustaljen koncept u više zemalja u svetu, poznatiji kao “Social Day”. Bazira se na srednjoškolskom aktivizmu i društveno odgovornom poslovanju preduzeća. Prvi put je realizovan u Srbiji 2009. godine, a koncipiran je tako da određeni broj srednjoškolaca/ki jednog dana u toku školske godine ne pohađa nastavu, već ide na praksu u privatna i javna preduzeća, koja zauzvrat doniraju Prvom srednjoškolskom fondu “Srednjoškolci za srednjoškolce”. Ta sredstva će biti utrošena na organizaciju treninga za pisanje projekata učeničkim parlamentima, koji budu učestvovali u realizaciji projekta, kao i na realizaciju projekata koje učenički parlamenti budu podneli putem javnog konkursa. Fond raste iz godine u godinu, kao i broj učenika i učenica koji/e volontiraju i preduzeća koja društveno odgovorno posluju, podržavajući na taj način mlade i razvoj lokalne zajednice.
Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) je omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou. UNSS povezuje Učeničke parlamente srednjih škola širom Srbije, podstiče aktivizam i neformalno obrazovanje mladih i pruža priliku srednjoškolcima da sami realizuju svoje projekte. Naša misija je stvaranje školskog sistema u kojm će učenici/ce biti ravnopravni akteri i oni koji odlučuju, a ne pasivni primaoci znanja. Ideja razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika/ca i osnaživanja za organizovanje i učešce u aktivnostima koje će poboljšati kvalitet srednjoškolskog života, bila je glavni pokretač našeg aktivizma. Smatramo da je neophodno omogućiti svim učenicima/cama pravo, prostor, priliku, podsticaj i podršku da razviju svoje ideje i ispolje svoje kreativne potencijale. UNSS veruje da je vreme da mladi preuzmu odgovornost i inicijativu za rešavanje svojih problema!

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...