Predstavljanje zbornika Savremena marksistička teorija umetnosti

04.04.2016. | 19:00

Knjiga Savremena marksistička teorija umetnosti je zbirka eseja i rasprava koja se bavi interpretacijama Marksove teorije s posebnim fokusom na umetnost. Zamišljena je kao opšti pregled tokova, tradicija i problema u razvoju savremene marksističke misli, pri čemu je koncepcija knjige sužena na polemike u ovoj oblasti od perioda Drugog svetskog rata do danas. Autori eseja uglavnom nastupaju s interdisciplinarnih pozicija, te knjiga obuhvata primenu marsističkih koncepata na rasprave u domenu filozofije umestnosti, sociologije umestnosti, estetike, istorije umetnosti, muzikologije, studija filma, teorije medije itd.

Učestvuju:
dr Rade Pantić, docent Fakulteta za medije i komunikacije,
dr Sanela Nikolić, docentkinja Fakulteta muzičke umetnosti,
dr Nikola Dedić, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti,
dr Jelena Đorđević, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka i
Rastko Močnik, gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije

Detaljnije o knjizi možete pročitati ovde. 

Fakultet za medije i komunikacije

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...