UNGASS o drogama 2016

23.05.2016. | 19:00

U okviru European Drug Policy Initiative projekta i u saradnji sa Rights Reporter Foundation, NVO Re Generacija bi ovom prilikom želela da vas pozove na javnu diskusiju povodom UNGASS-a, koja će se održati u Centru za kulturnu Dekontaminaciju u Beogradu(Birčaninova 21), u ponedeljak 23. maja, u 19 časova.
U okviru ovog događaja, biće:
– Otvorena izložba najboljih postera konkursa „Let’s Get Real About Drugs“ koji su sproveli naši partneri Rights Reporter Foundation, kako bi pokazali način na koji mladi umetnici vide “Rat protiv droga”;
– Projekcija filma snimljenog tokom UNGASS-a u Njujorku
– Pokrenuta debata na temu budućnosti programa smanjenja štete u Srbiji, kao i legalizacije upotrebe kanabisa u medicinske svrhe.

Na događaju će govoriti predstavnik NVO „Prevent“ – Nebojša Đurasović, predstavnik UNODC Miloš Stojanović (TBC), kao i predstavnici NVO Re Generacija. Zajedno možemo podvući najveće izazove, probleme kontrola droga na internacionalnom nivou, prodiskutovati šta je postignuto na UNGASS-u ove godine, ali i kreirati “post” UNGASS izjavu sa preporukama za donosioce odluka i onih koji se bave kreiranjem novih zakona, koji se tiču naših nacionalnih politika i mogućnostima za njihovo unapređenje, ne samo u okvirima politike prema drogama, već i javnog zdravlja, ljudskih prava i kulture.


Tokom poslednjih nekoliko decenija, međunarodni “rat protiv droga” je imao negativan uticaj na javno zdravlje, masovna hapšenja i mnogobrojne zatvorske kazne, korupcije i razvoja crnog tržišta koje pospešuje nasilje. Nacionalne države i njihove Vlade počele su da zagovaraju za promenu, i reforme u nekim zemljama podstakle su volju za promenama. United Nations General Assembly Special Session, ili UNGASS, je sastanak članica UN-a na kome se procenjivalo i diskutovalo o globalnim problemima kao što su zdravlje, rodna ravnopravnost ili u ovom slučaju prioriteti politike premadrogama.


Zašto je UNGASS bitan?
Međunarodni dijalog o problemu upotrebe droga retko je više od reafirmacija već uspostavljenih sistema. No, 2016. je bila drugačija. Nikada do sada toliko Vlada nije izrazilo nezadovoljstvo postojećim režimom kontrole droga. Nikada ranije nije bilo toliko građanskih inicijativa koje su se izborile za reformu politika prema drogama kroz referendume i druge građanske akcije (npr. legalizacija kanabisa u Urugvaju ili državama SAD). Nikada ranije koristi po javno zdravlje programa smanjenja štete – koji se bave prevencijom transmisije HIV-a– nisu bile veće. Po prvi put, postoji značajno neslaganje na lokalnim, nacionalnim i internacionalnim nivoima. UNGASS 2016 je bila idealna prilika da se stavi tačka na rat protiv droga, a podrže zdravlje, ljudska prava i bezbednost.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...