Nevidljivi mostovi. Prema kulturi solidarnosti.

04.06.2016. | 19:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Ambasada Republike Poljske pozivaju vas na razgovor sa Kristofom Čiževskim

Nevidljivi mostovi. Prema kulturi solidarnosti.

Učestvuju: Kristof Čizevski (Krzysztof Czyżewski), Ivan Čolović, Saša Ćirić, Milena Dragičević Šešić, Mileta Prodanović; moderator Borka Pavićević

“Vraćamo se solidarnosti kao lutalice kući sa dugog putovanja stazama slobode. Za slobodu smo stvprili kartezijanski pogled na svet sa “Ja” u centru; stvorili smo sistem države (u službi nacionalne nezavisnosti); politički sistem (sa vladom izabranom slobodnom voljom većine) i ekonomski sistem (zasnovan na privatnom vlasništvu I slobodnom tržištu); i, konačno, razvili smo kulturu koja u centru ima nesputani ego umetnika-demijurga. Trebalo nam je vremena da shvatimo da sloboda bez jednakosti i bratstva donosi ropstvo.

Nedostaje nam kritička kultura koja bi definisala naš odnos prema prošlosti, izgrađen na temelju solidarnosti, sposobna da ujedini ljudi pod krovom zajedničkog sećanja i nasleđa. Kritička kultura bi ovde mogla biti odličan uvod, solidna – jer nije lažna i daleko je od emotivne miopije – osnova za novo traganje. Nije dovoljna, ipak, za krajnji odgovor na pitanje ove potrage za oblikom nove kulture solidarnosti.

Vraćamo se solidarnosti sa razumevanjem da je ona poveznica sveta u sve dubljim društvenim i kulturalnim podelama, i istovremeno u sve većoj međuzavisnosti. Solidarnost je pred nama kao novi izazov posle lekcija o slobodi čije je ispunjenje bio individualizam, nezavisnost i autonomija, ali ne jednakost i empatija.“

Iz teksta Kristofa Čiževskog „Solidarnost i kultura“

Kristof Čizevski (Krzysztof Czyżewski)
Pisac, filozof, pozorišni reditelj, urednik. Su-osnivač i predsednik Borderland Fondacije (1990) i direktor Centra “Pogranične umetnosti, kulture i narodi” (Borderland of Arts, Cultures and Nations, Sejny). Sa svojim timom je revitalizovao kuću koja je nekada pripadala Česlavu Milošu u Krasnogrudi i tamo osnovao Međunarodni centar za dijalog 2011. godine  . Objavio je knjige poezije i eseja, među kojima: The Path of the Borderland (2001), Line of Return (2008), Trust & Identity: A Handbook of Dialog  (2011), Miłosz – Dialog – Borderland (2013), Miłosz. A Connective Tissue (2014), and The Krasnogruda Bridge. A Bridge-Builder’s Toolkit (2016).

Biblioteka XX vek objavila 2010. godine njegovu knjigu Etos pograničja, u prevodu Ljubice Rosić.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...