Smanjenje jaza u ranom obrazovanju Roma: mogućnosti i prepreke za uključivanje

06.06.2016. | 10:00

Konferencija o Bibliotekama igračaka

“Smanjenje jaza u ranom obrazovanju Roma: mogućnosti i prepreke za uključivanje”

Beograd, CZKD,  6. i 7. jun 2016. god.

Fond za obrazovanje Roma (REF) organizovao je prvu međunarodnu konferenciju „Biblioteka igračaka” za stručnjake angažovane u Romskim zajednicama. Uz podršku Centralnoevropske inicijative (CEI), konferencija je okupila više od 50 profesionalaca koji rade u devetnaest „Biblioteka igračaka” koje uživaju podršku Fonda za obrazovanje Roma iz 9 zemalja, kao i goste iz međunarodnih organizacija i Vladinih institucija.

Cilj konferencije „Biblioteka igračaka” je doprinos na polju unapređenja znanja i iskustva u smanjenju jaza u obrazovanju u ranom uzrastu Roma širom Srednje i Jugoistočne Evrope i uspostavljanje mreže „Biblioteka igračaka” koje rade u Romskim zajednicama.

„Fond za obrazovanje Roma (REF) veoma je ponosan na svoju podršku „Bibliotekama igračaka” i njihovu misiju da osnaže Romske roditelje i decu tokom najranijeg razvoja. REF je prepoznao značaj ulaganja u projekte koji imaju alternativne pristupe, kao što je ovaj. U ovom slučaju, inovacija se sastoji u tome da REF i partneri omogućavaju svakom detetu da proširi osećaj topline porodice i u predškolskom okruženju u kome se učenje i socijalizacija odigravaju kroz igru. Po mom mišljenju, pristup u kome je dete na prvom mestu najadekvatniji je pristup za Romsku decu u ovom uzrastu, zato što podržava spontanu interakciju i izgradnju samopouzdanja potrebnog za prve korake izvan domova i porodica. Verujem da ove i slične projektne intervencije poseduju transformacione osobine koje na duže staze donose i društvenu promenu. Podržavamo partnere da nastave rad i da dopunjavaju program originalnim i novim elementima,” izjavio je, izvršni direktor Fonda za obrazovanje Roma, Nadir Redžepi.

Pristup svoj deci u najranijim godinama jedan je od najvećih izazova u sistemima ranog detinjstva. S ciljem da se smanje razlike u rezultatima obrazovanja među Romima i onima koji to nisu, Fond za obrazovanje Roma podržava „Biblioteka igračaka” koje doprinose kvalitetnom razvoju u ranom detinjstvu i brizi. Prošle godine, REF je podržao više od 2.009 dece i 1.400 roditelja širom Srbije, Balkana i Srednje Evrope.

Iako slične „Biblioteke igračaka“ rade u drugim Evropskim zemljama, stručnjaci koji rade u Romskim zajednicama imali su prvi put priliku da se upoznaju i razmene profesionalna i praktična iskustva sa svojim kolegama. Konferencija je imala za cilj da razmotri probleme od ključne važnosti i teme koje se tiču prepreka i mogućnosti za inkluziju Roma u obrazovanje u ranom uzrastu, ali i da podstakne formiranje mreže biblioteka igračaka u Romskim zajednicama.

Na konferenciji je bila i izložba igračaka kao i kutak za igračke, kako bi se naglasila  važnost „učenja kroz igru” pokazalo kako se razvoj deteta ubrzava strukturisanom igrom, i kako igračke i igre nude mogućnosti za učenje u procesu pripreme dece za upis u vrtiće i osnovnu školu.

O Fondu za obrazovanje Roma

Fond za obrazovanje Roma (REF) podržava „Biblioteku igračaka” u devet od 16 zemalja od koji radi– Albaniji, Bugarskoj Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj. Aktivnosti programa „Biblioteka igračaka“ uključuju aktivnosti „Ostanite i igrajte se“, pozajmljivanje i ustupanje igračaka koje ohrabruju istraživanje i razvoj novih veština, kao i klubove za roditelje.

Misija Fonda za obrazovanje Roma, osnovanog  2005. godine,  je smanjenje jaza u ishodima obrazovanja između Roma i ne-Roma. Da bi se postigao ovaj cilj, REF podržava politiku i programe koji osiguravaju kvalitetno obrazovanje Roma, uključujući desegregaciju obrazovnih sistema. REF, kroz donacije, podržava  projekte koji obuhvataju obrazovanje u ranom detinjstvu, srednju školu, podržava univerzitetske stipendije, obezbeđuje zastupanje politika i istraživanja, a takođe sprovodi velike projekte za inkluziju Roma koje finansira Evropska unija. Kroz programe koje podržava Fond, prođe oko 100.000 romskih korisnika u 16 zemalja svake godine.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...