Simfonija varvara – Danilo Milošev WOSTOK

20.09.2016. | 19:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju i NOVO DOBA FESTIVAL nesvrstanog stripa

Simfonija varvara – Danilo Milošev WOSTOK
Izložba: Metaklinika

Autorska izložba Danila Miloševa Wostoka u saradnji Likovnog programa CZKD i Novo doba simbolički otvara i jedan i drugi program snažnom slikom koja objedinjuje strahove proteklih nekoliko decenija, a anticipirana je početkom 20. veka u delima zenitista. Ova slika koja opseda evropski imaginarijum Wostoku je 1990ih poslužila da usloži perspektive na apsurdnu realnost, ratnu i posleratnu, igrajući se snažno kontrastiranim hiperbolisanim prizorima varvara. Danas je sam strah hiperbolisan na još širi horizont evropske granice, a varvarizam koji provaljuje dolazi iznutra.

Wostokovi radovi u savremenom čitanju Metaklinike pokazuju svoju moć, oslonjeni na snažan kontinuitet sa kritičkim, revolucionarnim i avangardnim praksama i idejama prošlog veka. 
Aleksandra Sekulić

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...