Memory Reworks : Oriol Fontdevila i Núria Solé Bardalet

29.10.2016. | 19:00

Likovni program CZKD 2016

Memory Reworks

Oriol Fontdevila i Núria Solé Bardalet 

Bela kocka kao realm memorije. Oriol Fontdevila

U kojoj meri možemo shvatiti muzej kao realm memorije? Muzej moderne umetnosti se uzima kao post-istorijski prostor: uspostavlja istorijski narativ umetnosti, ali istovremeno izbegava sopstvenu temporalnost tehnologijom, poput bele kocke. Sa naše tačke gledišta, dok muzej izmiče vremenu, on postaje prva prepreka prema cilju umetnosti da utiče na kulturne promene ili društvenu transformaciju. Ova prezentacija će imati fokus na nekoliko izložbenih projekata kroz koje smo eksperimentisali sa otkrivajućim muzejskim temporalitetima i njihovim povezivanjem sa procesima umetničke produkcije i obrazovnim radom.

Među projektima koji će biti predstavljeni su izložbeni programi Preventive Archeology (Joan Miró Foundation, Barcelona, 2013-2014) i Zande’s Net (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2016), kao i izložba How To Do Things With Documents (Antoni Tàpies Foundation, Barcelona, 2016) i kolaborativna platforma za istraživanje i obrazovni rad Open Source Prototypes (Antoni Tàpies Foundation, Barceona, 2011-2016).

Imaginacija kao prerađivanje memorije. Núria Solé Bardalet iz Muzeja Antoni Tàpies.

Veštačka memorija je utemeljena u mestima i slikama. Arhiv može biti mesto gde se memorija lako shvata. Documenti mogu biti slike onoga što želimo da pamtimo. Umetnost memorije liči na unutrašnji proces pisanja i korišćenja ideje arhiva kao mesta  memorije, čineći dokumente svojom azbukom.


Oriol Fontdevila (Manresa, 1978) je kustos, autor tekstova i istraživač baziran u Barseloni, sa fokusom na umetničke prakse i obrazovanje. Umetnički direktor Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya. Trenutno sprovodi svoje istraživanje iz ugla performativnosti na presek umetnosti i medijacije, podržano od MNCARS, Museo Nacional Reina Sofia. 2015. Nagražen je za projekat Becoming Public nagradom Cultural Innovation International Prize of CCCB (Centar za savremenu kulturu Barselone). Ko-kustos je projekta Performing the Museum, realizovan u saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada, Muzeja suvremene umjetnosti iz Zagreba, Galerije likovne umetnosti Koroška iz Slovenj Gradeca i Muzeja Antonio Tapies iz Barselone. Bio je kustos nekoliko projekata pri nezavisnim centrima i insituticjama kao što su:  Joan Miró Foundation, Antoni Tàpies Foundation, A*DESK Platform, Idensitat, Santa Mònica Arts Center. Gostijući je predavač na nekoliko univerziteta, i objavljuje tekstove u umetničkim časopisima i katalozima. www.oriolfontdevila.net 

Núria Solé Bardalet (Calafell, 1976) diplomirala je istoriju umetnosti i italijanistiku na Univerzitetu u Barseloni. Radila je u sepcijalizovanim knjižarama za savremenu umetnost. 2008. Godine počinje da radi u odeljenju za dokumentaciju Muzeja Antoni Tàpies, gde je uključena u projekat Archive-Thesaurus pod mentorstvom Lorensa Raslea (Laurence Rassel) i I Horhea Blaska Gajarda (Jorge Blasco Gallardo). Bila je koordinator projekta DCA (Digitizing Contemporary Art). Trenutno je član tima koji je nadležan za razvoj Combinatory Arts (A Place for Education, Exhibition and Research) u Muzeju i koordinator je evropskog projekta Performing the museum.
Program Memory Reworks realizovan je u saradnji Centra za kultrunu dekontaminaciju i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Likovni program CZKD 2016 podržalo je Minsitrastvo kulture i medija Republike Srbije.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...