Taksidermija ili Revolucija: Totalitarizam i Avangarda, čin prvi

23.11.2016. | 19:00

Bliži se 2017. godina u kojoj ćemo imati priliku da na različite načine obeležimo 100 godina od Oktobarske revolucije i 40 godina od pank revolucije. Shodno tome, trebalo bi obratiti pažnju na ono što je jedna od najvećih kontroverzi istorijskih avangardi, a to je odnos moderna-totalitarizam. Boris Grojs postavlja zanimljivo pitanje, koje će, poput puške na zidu, pucati već u prvom činu: da li su avangardni umetnički pokreti (tu mislimo pre svega na rusku i prvu sovjetsku avangardu) morali da – pošto bi njihov san, rođen u opoziciji vladajućem sistemu, postao java – novom sistemu pruže svoje usluge, makar od onog trenutka kada bi videli da je poredak za koji su se borili, tako daleko od ideala koje su zamišljali u svojim glavama. Pošto Boris Grojs nije naš prijatelj, sagledaćemo svaki pro et contra, pokušaćemo induktivno da pređemo potreban put i vidimo šta se nalazi iza brda.

„Kada će se sva istina staljinizma ogoliti i odgurnuti Bretona i njegove prijatelje, nadrealizam će iz pozicije razuma da prihvati zaključke Artoa i odluku da proživi dramu svakodnevnog otuđenja kao kosmičku duhovnu tragediju.“

Raul Vanegem
Lekciju će čitati Adam Ranđelović

Slični članci

Loading...