O S(A)VESTI esej u pokretu o Dadi Vujasinović

21.12.2016. | 19:00

Autorski projekat Sanje Krsmanović Tasić “ O S(A)VESTI esej u pokretu o  Dadi Vujasinović“ je premijerno izveden na dvadesetogodišnjicu Dadine smrti, aprila 2014. u Bitef Teatru. Predstava ne gubi na svojoj aktuelnosti, a inovativna forma obrnutog eseja u pokretu, u kome publika bira pojmove koji će se fusnotama objasniti, čini da je svako izvođenje novo i neponovljivo. Predstava je nastala u koprodukciji Hleb Teatra i Bitef Teatra.

 “Esej u pokretu” je novi scenski izraz kojeg Sanja Krsmanović Tasić  razvija od 2011. sa  prvim autorskim projektom “Priče hleba i krvi”, gde se kroz umetničke akcije  pripovedaju istiniti događaji i pojave  uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica. Esej se uvek prikazuje kroz prizmu  lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koje su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su  osnovna  forma umetničkog izražavanja autorke, stoga i esej mora biti ispirisan  pokretom.

Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku. Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija, koji će, kao delovi slagalice, na kraju islikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati /prikazivati u prostoru, kroz tekst, video rad, scenu, intervenciju u prostoru. Sam esej će se odigrati na kraju predstave.

U predstavi su korišćeni tekstovi Bertolda Brehta, Sandre Vujasinović, Bogdana Tirnanića, Radislava Vujasinovića, Ljubomira Stojadinovića, Seke Vujasinović, Jelene Veljković, Sanje Krsmanović Tasić, i delovi “Pisama (1990-1994)” iz knjige “Svedočenja (Iz obešćašćene zemlje)” Dade Vujasinović. Pisma su upućena Dadinoj najboljoj drugarici Aleksandri Sanji Vujanić i sestri Sandri.

Pored brojnih gostovanja u zemlji i svetu,O S(A)VESTI je nagrađena Zlatnom maskom (GRAND PRIX Festivala) ART TREMA Festivala kao i priznanjem “Branislav B. Čubrilović”, koja se dodeljuje autoru sa najhrabrijim i najinovativnijim pristupom umetnosti.

“Sanja Krsmanović Tasić je hrabrim istraživačkim pristupom kroz izuzetno snažno multimedijalno umetničko delo progovorila o problematičnoj i traumatičnoj društvenoj temi političkog ubista, podstičući time gledaoce da sami potraže odgovor na pitanje – šta je sloboda. “ (obrazloženje nagrade)

Koncept/režija/izvođenje: Sanja Krsmanović Tasić

Video rad/scenografija/dizajn programa: Anastasia Tasić

Muzika: Aleksandra Đokić

Kostim: Boris Čakširan

Istraživanje/saradnja na dramaturgiji: Jelena Veljković i Maja Domonji

Saradnica projekta: Aleksandra Vujasinović

Izrada objekata: Stolarija Arbos – Nikola Tasić

Izrada kostima: Modni atelje MA-Marija Antanasijević

Predstavu podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i OEBS (OSCE)

Cena karte: 250 din

IZ KRITIKA PREDSTAVE:

„Primer za tu izuzetno kvalitetnu, a u svakom smislu nezavisnu scenu jeste i samostalni rad Sanje Krsmanović Tasić, glumice koja je bila u Dah teatru, ali je nedavno krenula putem solističkih, nezavisnih, angažovanih projekata. Ona se (auto)kritički, angažovano bavi bitnim društvenim pitanjima, a fizički pripada nezavisnoj, vaninstitucionalnoj sceni. Nedavno je na sceni Bitef teatra premijerno izvedena njena zaista upečatljiva, društveno i estetski važna predstava Esej u pokretu o Dadi Vujasinović, novinarki koja je pod nerazjašnjenim okolnostima stradala u vihoru brutalnih devedesetih. Ova predstava je možda najbolji primer za inspirativnu, društveno važnu, aktivističku, umetnički vrednu i produkcijski potpuno nezavisnu scensku praksu .“

“Preispitivanje kao oblik aktivizma” Ana Tasić LICEULICE Br.22, godina 2014

“ Sve scene su visoko poetske, pozorišno maštovite i vrlo, vrlo sugestivne. Veliki rad cele ekipe saradnika  autorke i performerke Sanje Krsmanović Tasić, umnogome se isplatio. Blagost i ljudska toplina koji daju osnovn i ton cele predstave, pravi je način duboke POBUNE protiv nasilja i smrti, koju treba da sugeriše ovaj značajan poduhvat. Autorka je pokazala i veštinu i darovitost u izboru sredstava izraza, ali najvažnije je što je svojim plemenitim delom približila hrabri i tragični lik Dade Vujasinović publici i stvorila neizbrisiv spomen ovoj hrabroj i tragičnoj mladoj ženi, koja je platila mnoge račune vremena u kome je iskušavala sile mraka u kome je nestala. Zahvaljujem na ovakvom radu i čestitam na moralnom i umetničkom stavu autorke. BRAVO!”

Goran Cvetković, Radio Beograd, 8.04.2014. štampano u Novom Magazinu I BETON-u

“Svaki fragment je dramaturški precizno uobličen u celinu, njihovim ređanjem postiže se jaka ritmičnost, a publika je dodatno uvučena u događanje time što sama bira redosled fusnota. Sam esej, Sanjin bezglasni i plesni prolazak kroz čitavu priču dolazi na kraju, kao kruna ovog autentičnog i teatarski značajnog postupka. Ovo je uzbudljiva predstava, maštovita, emotivna. Osvešćujuća.”

Aleksandra Glovacki, Emisija ‘’Kultura’’, Radio Beograd, Program 202,11.04.2014.

„Ova predstava, baš kao i Dadina knjiga, moraju biti deo tog informativnog i obrazovnog procesa, neka vrsta katarze za Dadine savremenike, i jedinstvenog putokaza za buduće novinare.”

Veran Matić, POLITIKA, 9.04.2014.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...