POČETI IZNOVA Promena teatarskog sistema Dragana Klaića

22.12.2016. | 19:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Univezitet umetnosti u Beogradu, , Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje i Izdavačka kuća Clio, pozivaju vas na razgovor o knjizi

POČETI IZNOVA

Promena teatarskog sistema

Dragana Klaića

(prevod sa engleskog Bojana Janković, Danica Ilić i Slobodan Obradović)

Učestvuju:

Borka Pavićević, dramatrurškinja i direktor CZKD

Milena Dragićević Šešić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti (Beograd)

Ivan Medenica, profesor Fakulteta dramskih umetnosti (Beograd)

Nebojša Bradić, urednik kulturno-umetničkog programa RTS i urednik edicije Ars scena (Clio)

#

edicija Ars scena

Dragan Klaić

POČETI IZNOVA – Promena teatarskog sistema

sa engleskog preveli Bojana Janković, Danica Ilić i Slobodan Obradović

o knjizi:

Kao pozorišni profesionalac i univerzitetski profesor, posmatrao je Dragan Klaić uzlet komercijalnog pozorišta i njegov rastući profesionalizam sa sve većom zabrinutošću zbog posledica po nekomercijalnu scenu. Imajući u vidu rivalitet, blizinu, pa čak i umrežavanje ova dva sveta – jednog koji juri za profitom i drugog koji se održava državnim subvencijama – autor se u ovoj knjizi zalaže za njihovo jasno razgraničenje. Pitanje koje postavlja jeste kako ove pozorišne kuće, trupe, prostori, festivali, studiji kao i infrastruktura koja ih podržava i na koju se oslanjaju, mogu da se održe u konkurenciji sa komercijalnom zabavom, u situaciji oslabljene podrške državnih organa. Globalizacija, migracije, evropske integracije i digitalna revolucija menjaju način života ljudi u gradovima i na selima i vrše pritisak na državno pozorište da se prilagodi i modifikuje svoju ulogu ili da rizikuje da bude marginalizovano i postane irelevantno.

o autoru:
Dragan Klaić (1950-2011) je bio istoričar pozorišta i kulturni analitičar. Bio je stalni suradnik udruženja Felix Meritis u Amsterdamu i predavao kulturnu politiku i umetnost na univerzitetu u Lajdenu. Njegova područja angažmana su savremene pozorišne umetnosti, evropske kulturne politike, strategije kulturnog razvoja i međunarodne kulturne saradnje i interkulturalnost.

Studije dramaturgije završio je u Beogradu, a doktorirao istoriju pozorišta i kritiku drame na Jejl univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao pozorišni kritičar i dramaturg, bio profesor na Filozofskom fakultetu Beogradu i univerzitetu u Amsterdamu, a gostujući profesor u Americi, Budimpešti i Bolonji, direktor Holandskog Pozorišnog Instituuta od 1992. do 2001. godine, suosnivač evropskog pozorišnog časopisaEvromaske.

Bio je predsednik Evropske mreže centara za izvođačke umetnosti i Evropskog foruma za umetnost i kulturne baštine. Bio je moderator Evropske kulturne fondacije (2002-2004) i autor konačnog izvještaja Evropa kao kulturni projekat (Amsterdam: ECF 2005). Njegove knjige i radovi objavljeni su u bivšoj Jugoslaviji pre 1991, ali i u Velikoj Britaniji, Americi, Holandiji  i Norveškoj. Bio je angažovan i kao urednik časopisa Pozorište (SAD) i član nekoliko savetodavnih odbora u Budimpešti, Briselu, Stokholmu i Hagu.

sadržaj:
Predgovor

I NEJASNA ULOGA

1. Institucionalno i komercijalno pozorište: različiti, a isprepletani

2. Institucionalno pozorište: izazovi i odgovori

3.  Produkcioni modeli: repertoarska pozorišta, trupe i produkcijske kuće

4. Specifičnosti ponude institucionalnog pozorišta

II ISTICANJE SOPSTVENIH OSOBENOSTI

5. Repertoarske strategije

6. Osećaj za mesto

7. Kako naći i stvoriti publiku

8. Pozorište u globalizovanom svetu

9. Liderstvo, upravljanje i kulturna politika

Slični članci

Loading...