Poučni komad “Novi ljudi”, Chto delat Škola za angažovanu umetnost i CZKD

18.12.2016. | 20:00

Poučni komad “Novi ljudi”
Chto delat Škola za angažovanu umetnost i CZKD

Učesnici:  Kristina Draškovic Bochkov,  Vladimir Bjeličić, Isidora Fićović,

Arion Aslani, Monika Husar, Darija Davidović, Senka Domanović, Aneta Stojnić, Milan Jovanović, Olivera Milojević , Biljana Kosmogina, Lidija Antonović, Ivana Drenjanin,  Olja Nikolić Kia, Ana Stojanović, Iva Kontić

Centar za kulturnu dekontaminaciju  i Škola angažovane umetnosti kolektiva Chto Delat vas poziva na  poučni komad „Novi ljudi“. Tema “Novih ljudi” predstavlja središnju tačku diskusije o mogućnosti političke i društvene promene. Ko su ti ljudi, to mi, ta zajednica koja je sposobna da izvede transformaciju društva? U kom će se smeru ona razvijati? Upravo je ovo pitanje stajalo u osnovi čitavog revolucionarnog pokreta XIX veka, što je takođe jasno iz romana Černiševskog „Šta da se radi? Priče o novim ljudima“. Međutim, „rad na sebi“ je postao ključni zadatak u stvaranju turbo-konzumerističke subjektivnosti. Kako se možemo suprotstaviti ovakvoj situaciji pomoću ostvarljivog modela singularnosti koja najavljuje emancipatorski projekat?

U „glavnom zapletu“ socialističkog realizma Novi čovek prevaljuje put od elementarnog spontanizma do revolucionarne svesti pod tutorstvom partije.

Iako rastrzana protivrečnostima, ova estetska paradigma moze da posluži kao alegorija subjektivacije. Međutim, ostaje pitanje kao možemo ponovo uzeti u obzir te ideje unutar potpuno nove situacije?t

Kako se novi ljudi odnose prema svojim telima?

Kao rade, kako se bore, kako vole?

Kako se novi ljudi odnose prema narodu?

Kakva vrsta organizacije novih ljudi treba da otelotvori njihovu kolektivnu subjektivnost? Partija? Veće (sovjet)? skupština?………..? Da li su novi ljudi heroji ili obični muškarci i žene našeg vremena? Kojim se oni putem kreću?

Koje protivrečnosti određuju nove ljude i proces njihovog nastajanja?

Da li umetnost treba da nastavi da promoviše ideju novih ljudi i promena uprkos njihovoj potčinjenosti interesima kapitala?

Koja vrsta estetike „predstavlja“ nove ljude?

Da li ce se kultura novih ljudi još uvek nazivati umetnošću?

Chto delat kolektiv: Olga Egorova, Dmitry Vilensky, Nina Gaceva, Oksana Timofeeva

CZKD tim projekta RIZIK 8:  Borka Pavićević, Aleksandra Sekulić, Ana Isaković, Adam Ranđelović, Ivica Đorđević, Slavica Vučetić, Dragan Škorić, Dejan Pantić, Ljubica Slavković, Lola Joksimović

Chto Delat (sta da se radi?) je kolektiv osnovan u Petrogradu 2003. godine koji uključuje umetnike, kritičare, filozofe i pisce iz Petrograda i Moskve. Kolektiv je nastao iz potrebe spajanja političke teorije, umetnosti i aktivizma. Od 2013. godine kolektiv je pokrenuo obrazovni projekt pod nazivom Škola za angazovanu umetnost u Petrogradu, www.chtodelat.org

Projekat pomogli: Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije, časopis Vreme

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...