Svedočenje poezijom

14.12.2016. | 14:00

Seminar o svedočanstvu, jeziku, poeziji
Centar za kulturnu dekontaminaciju sa partnerima na projektu Svedočanstvo – Istina ili Politika pozivaju vas na seminar Svedočanje poezijom koji će se održati u Centru za privredno tehnološki razvoj Vojvodine – Andrevlje (CePTOR) na Fruškoj Gori, 14. decembra 2016. godine, sa početkom u 14h.

Za zainteresovane je obezbeđen prevoz koji od CZKD-a kreće u 12:00. Molimo vas da prijavite dolazak do 12. decembra do 14h.
Svedočanstvo je danas postalo neophodan element u kulturi sećanja na bilo koji period. Često se možemo susresti sa svedočanstvom na istorijskoj izložbi, u filmovima, u pozorištu i u vizuelnoj umetnosti ali retko i sami autori obrate pažnju na konceptualni okvir svedočanstva po sebi.

Svedočenje tj. davanje izjave na osnovu ličnog znanja ili verovanja, jeste čin komunikacije među ljudima koji u zavisnosti od okolnosti svedočenje uvodi svedoka u određeni govorni režim. Inicijalni lingvističko-teatralni seting svedočenja je sudnica i pravni sistem. Taj okvir ograničava čin svedočenja na potrebu da se pruže dokazi za faktičku istinu i to reguliše višestrukost društvenih odnosa koji leže u osnovi svedočenja. Definišući svedoka kao nezainteresovanu stranu ovaj okvir odbacuje zahtev i očekivanje koje svaki čin govora, uključujući i iskaz svedoka šalje. Zauzvrat, u odnosu na ovakva ograničenja, sudski sistem nudi ideju pravde a pitanje je da li je ona, čak i kada je dostižna, ono što je potrebno?

Pošto je svedočenje participativan čin, čin govora sa višestrukim aspektima obraćanja istovremeno, odnosno aspektom koji se odnosi na samu situaciju o kojoj se svedoči, samu situaciju svedočenja i situaciju samo-obraćanja, što uključuje više govornika. Istovremenost vremena i prostora stvara neprekidne promene asemblaže singularno-pluralnih društvenih odnosa, intimne i političke, koje se osećaju i mnogo nakon davanja svedočenja i iznova svaki put kada se svedočenje sluša. Raznolikost društvenih odnosa koja je u osnovi svedočenja čini da je odnos svedočenja prema stvarnosti, kako realnosti koja je predmet iskustva tako i svedočenja koje se sluša, veoma složen. To stvara nestabilnost za slušaoca koji traži Istinu odnosno sveobuhvatno značenje koje bi predstavljalo osobu koja svedoči kao Subjekat a situacije svedočenja i onoga o čemu se svedoči kao Događaje.

Međutim, najosnovnija institucija i društvena konvencija u kojoj svedok postaje svestan pri samom svedočanju je jezik po sebi. Smatra se da poezija predstvlja najautentičnije korišćenje jezika i zato brojni naučnici kad analiziraju jezik kao takav, odnos jezika i realnosti, ili jezik kao lični iskaz tj. svedočenje, svoju refleksiju izražavaju kroz analizu poezije. Iz tog razloga, ovaj seminar bi se bavio odnosom između subjekta, jezika i realnosti u kontekstu svedočenja kroz čitanje i refleksija o poeziji.
Predavači: Sasa Ilić, Dejan Ilić, Aleksander Pavlović

Pesnici: Dragana Mladenovac, Marjan Čakarević, Milos Živanović, Grupa Kozara

Slični članci

Loading...