Nesaslušane priče – radionica digitalne fotografije

21.05.2017. | 11:00

Poreklo pripadnika zajednica je nevažno u svakodnevnom životu, što predstavlja bitnu karakteristiku uspešnih zajednica.

Iako je kultura važan deo svakodnevnog društvenog života, retko se smatra jednim od osnovnih alata za suzbijanje i sprečavanje rasizma, ksenofobije i netolerancije.

U okviru projekta SOKAK kroz aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti otvaramo prostor za otvoreni dijalog i integraciju migrantske i lokalne zajednice, kako bi se gradili pozitivni narativi za podsticanje interkulturnog dijaloga i međusobnog razumevanja, te podigao nivo svesti u lokalnim zajednicama o njihovim novim susedima. Našim aktivnostima obraćamo se direktnim potrebama migranata dajući im prostor da se izraze, da daju glas kreativnosti i imaju pravo glasa u sredini označenom „izbegličkom krizom“.

U prošlosti su izbeglice putovale s koferima, danas putuju noseći mobilne telefone, kao nekom vrstom digitalnog prtljaga. Mobilni telefon je nezamenljivo sredstvo za opstanak u migraciji, jer se koristi za kretanje između svetova, za prevođenje jezika, za slanje poruka porodicama kući, za pravljenje planova za budućnost koristeći mreže u zemljama destinacije.

Aktivnost projekta „Nesaslušane priče” – radionice digitalne fotografije zasnovana je na ideji interakcije generacija – migrantskih zajednica u kampovima i njihovih vršnjaka iz lokalnih sredina, kroz medij mobilnog telefona, kao glavnog komunikacionog alata generacija u celom svetu. Cilj radionice je razvijanje osnovne fotografske veštine kroz analize i razgovor o različitim aspektima fotografije.

Nesaslušane priče – radionica digitalne fotografije realizovaće se u saradnji sa Domom omladine Begrada u periodu od 21-25.og maja.

Radionicu vodi Stefana Savić – fotografkinja, umetnica, predavačica (NOVA akademija umetnosti).

Zbog ograničenog broja učesnika prijave su obavezne slanjem poruke na: info@czkd.org do 12. maja 2017. Učešće je besplatno.

Danas, kako bi se napravila dobra fotografija, sve što je potrebno je telefon sa kamerom i malo entuzijazma. Cilj radionice digitalne fotografije je da razvije osnovne fotografske veštine kroz integraciju tehničke studije, estetske i tehničke analize, razgovor o različitim aspektima fotografije – od foto-šopa do šera.

U toku 5 dana trajanja radionice, 15 učesnika će raditi zajedno, na stvaranju sadržaja, razmenjivaće iskustva, znanja, ali i upoznavati se bolje sa kulturom i vrednostima obe ciljne grupe. Radionica će pokriti osnove digitalne SLR, digitalno snimanje, osvetljenje, kompoziciju, tehnike i obradu fotografije. Snimajući zadatak za učesnike na kraju radionice biće fotografije na temu procesa integracija u novoj/poznatoj sredini, a njihov sadržaj će nam omogućiti da predstavimo uzbudljive priče, osećanja i istorije koje oblikuju našu sadašnjost, a koje će činiti deo velike onlajn izložbe.

Na fotografiji: Donya Kashkooly (Iran) u dvorištu CZKD-a

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...