Naši gradovi nisu na prodaju

24.06.2017. | 15:30

Sve češće smo svedoci da se naše komšije prinudno iseljavaju zbog dugova, da se ljudi izbacuju iz svojih domova zbog interesa komercijalnih projekata pojedinaca, da ne možemo priuštiti život u gradu u kojem živimo. Sve češće nema ko da nas zaštiti ako se nađemo na putu zarade i profita, posebno ljudi bliskih vlasti. Od Londona do Tbilisija i od Stokholma do Nikozije, ljudi se okupljaju, organizuju pokrete i udruženja, sprečavaju prinudna iseljenja, blokiraju sprovođenje štetnih propisa, pružaju podršku pojedincima kojima je podrška neophodna i izvode stotine hiljada ljudi na ulice. Udružuju se lokalno i umrežuju se globalno.

U Beogradu je u toku sastanak Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje i grad koja okuplja 28 organizacija stanara, podstanara, stanovnika socijalnih stanova, skvotova, žrtvi prinudnih iseljavanja, profesionalaca i istraživača koje se širom Evrope bave dostupnošću života u gradovima. Pored inicijative Ne davimo Beograd i udruženja KO GRADI GRAD, neke od članica Koalicije su: Radikalna stambena mreža iz Londona, Platforme za osobe pogođene hipotekama iz Španije (PAH), Pravo na stanovanje iz Franuske (DAL), Pravo na grad iz Zagreba…
(više na housingnotprofit.org/en/coalition/memberslist).

U subotu 24. juna od 17 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), razgovaraćemo o borbi protiv špekulacije životima, privatizaciji resursa i komercijalizaciji prostora. Razgovaraćemo o evropskim pokretima u borbi za političke, ekonomske i društvene promene koje će omogućiti pristojno stanovanje za sve i efektivno učešće u donošenju odluka koje se tiču resursa naših gradova.

Pre toga, od 15.30, Manuel Aalbers, sociolog i planer sa Univerziteta Leuven u Belgiji, održaće predavanje u kome će objasniti šta je finansijalizacija, i zašto se svuda u svetu sve veće količine novca ulažu u stanovanje i stambeni dug, kao i kave posledice to ima po život u gradovima.

Radni jezici za oba događaja su srpski i engleski (sa simultanim prevodom).

Facebook stranica događaja je ovde.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...