„Osma sednica“, trideset godina posle

26.09.2017. | 19:00

CZKD i NUNS organizuju debatu

„Osma sednica“, trideset godina posle

Ovih dana obeležavamo tri decenije od Osme sednica CK SK Srbije, dvodnevnog partijskog hepeninga koji jepresudno negativno uticao na dalji to događaja u Srbiji i Jugoslaviji. Osma sednica je bila uvod u pokretanje “događanja naroda”, koje će kasnije kao Miloševićeva udarna pesnica krenuti širom Jugoslavije.  Po načinu na koji su korišteni mediji, brutalnosti obračuna i načinu upotrebe naroda, čini se da je ona bila i generalna proba za rat. Zahvaljujući poraznoj praznini u medijima koji su “pokrivali” taj period, danas, 30 godina posle, ne znamo ne samo šta se dešavalo iza scene već ni šta se zaista dešavalo na samoj pozornici gde se odigrala Osma sednica.

Da li je Osma sednica CK SK Srbije bila ulaznica u ratnu opciju i predstavljala trening za rat ili je prosto bila reč o obračunu dve ideologije unutar komunističke partije Srbije? Da li je ova sednica bila sukob liberalnog i nacionalisttičkog komunizma? Da li je u pitanju bio obračun Slobodana Miloševića i Ivana Stambolića, predstavnika tvrde i meke struje srbijanske politike ili je iz sukoba Stambolića sa ekipom Nikole Ljubičića Milošević slučajno izašao kao pobednik? ? Da li je Memorandum SANU, na Osmoj sednici, postao strateški izbor Saveza komunista Srbije? Da li je nacionalizam, koji je za komunističku partiju bio problem, na Osmoj sednici postao – rešenje? Da li je presvlačenje srbijanskih komunista u nacionaliste u početku bio samo manevar u borbi za vlast i dominaciju? Da li je Milošević bio tvrdi komunista koji je zloupotrebio nacionalizam, kao komforniju varijantu dolaska na vlast? Da li je i ko je sve upozoravao na opasnost “olako obećane brzine” na Kosovu a ko se priklonio tvrdoj, dogmatskoj struji i zagovornicima prekih i radikalnih rešenja? Da li bi tranzicija, sa Ivanom Stambolićem na čelu Srbije, bila drugačija ili makar – mekša? Da li je Osma sednica postala i „permanentna“, to jest, traje li i danas? I na brojna još „Da li…“ nedoumice odgovore će pokušati da daju sagovornici:

Latinka Perović
Ljubinka Trgovčević
Borka Pavićević
Radmilo Kljajić
Azem Vlasi
Bojan Đurić
Saša Ilić
Moderator: Radivoj Cvetićanin


Možete poslušati audio snimak događaja ovde.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...