Otvaranje projekta PERTEJ/BEYOND/PREKO 20 GODINA

18.10.2017. | 19:00

Partneri u projektu: Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda i Kosovo Glocal iz Prištine pozivaju vas na otvaranje javnih programa projekta “Pertej/Beyond/Preko 20 godina”.

Partneri na ovom projektu: CZKD i Kosovo Glocal, kustosi Vida Knežević i Marko Miletić (Kontekst kolektiv i Mašina), kao i široka mreža saradnika, predavača, mentora i dvadeset učesnika iz regiona će organizovati produkciju umetnosti i znanja i podeliti sa publikom i proces i rezultate svog rada u 2017. i 2018. godini. Seminari će omogućiti pozvanim učesnicima da sa predavačima i mentorima osmisle specifičan zajednički obrazovni rad, a sa publikom će u javnim programima biti otvarane teme i forumi iz programa seminara u procesu učenja u javnosti.

Seminari za polaznike i javni programi biće organizovani u oktobru i decembru 2017. godine.


PROGRAM

18.oktobar 2017, 10h
Radionica za učesnike seminara:
Socijalizam u Jugoslaviji i pitanje društvene reprodukcije
mentori: Vladimir Simović i Tanja Vukša (CPE)

Pri analizi konkretnog sistema moramo poći od pitanja društvene reprodukcije, načina na koji sistem reprodukuje uslove sopstvene reprodukcije. Socijalizam u Jugoslaviji je bio specifičan istorijski sistem koji su autori često tumačili na različite načine. Neki socijalizam interpretiraju kao državni kapitalizam, neki mu prilaze kroz pitanje potrošačkog društva, dok neki autori ostaju zaglavljeni u okvirima teorija o totalitarizmu. Suprotno ovim interpretacijama možemo se založiti za jedan slojevitiji pristup tumačenja socijalističke prošlosti u čemu nam može pomoći koncept protivrečne reprodukcije koji u svom radu razvija kanadski ekonomista Michael A. Lebowitz. Koristeći se ovim aparatom možemo bolje uočiti različite kontradikcije koje su prožimale i u velikoj meri usmeravale razvoj Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

18.oktobar 2017, 19h
Javni program: „Studija slučaja Pertej“/ „Case study Pertej“
izložba i razgovor Dvadeset godina regionalne umetničke scene

Studija slučaja Pertej, poseban istraživački i produkcioni program kojeg su osmislili Borka Pavićević, Škeljzen Malići, Luna Đorđević i Majlinda Hodža. posvećen je osvetljavanju saradnje i komunikacije u savremenoj umetnosti i kulturi umetnika, pisaca, institucija i kolektiva od izložbe savremene umetnosti sa Kosova „Pertej“ 1997. godine do danas. U poređenju zvanične istoriografije i pamćenja pojedinaca, izložba Studija slučaja „Pertej“ biće demonstracija metoda istraživanja manje obrađene, potisnute, zanemarene istorije umetničke saradnje i komunikacije, kao i zajedničke produkcije znanja između Srbije i Kosova. Borka Pavićević i Škeljzen Malići okupiće u javnom razgovoru učesnike i svedoke ove saradnje u poslednjih dvadeset godina i omogućiti publici da doprinese svojim znanjem i pamćenjem zajendičkom arhivu u nastajanju kao i da konfrontiraju svoja gledišta i iskustva.

Predavanje-perfromans: Borka Pavićević i Škeljzen Malići, Luna Đorđević, Majlinda Hodža. Sagovornici: Dunja Blažević, Jelena Vesić, Branislav Dimitrijević, Branimir Stojanović, Vida Knežević, Marko Miletić, Svebor Midžić, Maksut Vezgishi (Pertej 97), Alban Muja, Jakup Ferri
Saradnik na istraživanju: Velimir Ćurguz Kazimir

19.oktobar 2017, 10h
Radionica za učesnike seminara:
Političke i ekonomske kontradikcije jugoslavenskog sustava
mentor: Domogoj Mihaljević

Predmet diskusije usmjeren je kritičkom rekonstruiranju političkih i ekonomskih zbivanja u Jugoslaviji u razdoblju od 1950. do 1990. godine s fokusom na presudan utjecaj tržišnih faktora i međunarodnih ekonomskih odnosa. Cilj je naglasiti integracijski put jugoslavenskog sistema u globalne tokove kapitala te ukazati na socijalne posljedice tih integracija na unutarnjem i vanjskom planu. Naročito se želi doprinijeti razumijevanju interpretativnog okvira u kojem se jasnije mogu objasniti političke i ekonomske kontradikcije jugoslavenskog sustava.

19.oktobar 2017, 19h
Javno predavanje:
Dugim koracima u kapitalizam:
Fenomenologija (pre)vladanja srednje klase ili malo/građanizacije Jugoslavije
predavač: Dragomir Olujić Oluja

Ključno/čvorno/rodno/polazno mesto za razumevanje i socijalističke Jugoslavije i njenog raspada je u 60-im godinama – prva posleratna recesija kapitalizma do prve energetske krize i druga kriza realnog (sovjetskog) socijalizma te privođenje kraju antikolonijalnih revolucija i nastupanje prve posleratne (bejbi bum, šezdesetosmaške) generacije na javnu scenu sa gomilom emancipatorskih ideja (i praksi), „mala“ (finansijska) i „velika“ (društvena i privredna) reforma u Jugoslaviji praćene radničkim (ne samo) štrajkovima. Ono što dalje sledi je samo „razvijanje“ naznačenih tendencija. Kroz predavanje će se dati, prvo, polit-ekonomski okvir za razumevanje problema i „mesto govora“ i, zatim govor o akterima (u Jugoslaviji) – radnicima i levim studentima, Maspoku, Kosovu (’68. i) 1981. i drugim akterima, pre svega („novoj“) srednjoj klasi.

Razgovaraju nakon predavanja:
Dragomir Olujić Oluja, Domogoj Mihaljević, Krunoslav Stojaković
moderacija: Kontekst kolektiv

O projektu
Projekat Pertej/Beyond/Preko 20 years pokrenut je idejom da se ohrabri i pozove na zajednički javni programski istup nove generacije regiona bivše Jugoslavije, kao i na zajedničku produkciju znanja regionu u savremenoj umetnosti, kritici i teoriji, koja je najdinamičnije polje novih ideja i prevazilaženja zadatih okvira politika podele. U vremenu alarmantnog procesa migracija koji podrazumeva odlazak mladih iz regiona bivše Jugoslavije u razvijene zemlje za novim perspektivama, smatramo da je presudno važno omogućiti generaciji koja ima sve manje šansi za sopstveni javni govor i umetničku artikulaciju da iskažu svoje viđenje savremenog i mogućeg budućeg života u regionu, i saznaju o istorijskim resursima za postavljanje novih horizonata. Motivisan impresivnim kontinuitetom saradnje i razmene u region u polju savremene umetnosti koja nema dovoljno vidljivosti i podrške za uključivanje mladih generacija u produkciju, projekat „Pertej/Beyond/Preko 20 years“ okupiće ne samo mlade učesnike već i umetnike, istoričare, teoretičare, sociologe u specifičan transfer znanja, eksperimentalni obrazovni program kojim će intergeneracijska saradnja voditi i do produkcije novih umetničkih dela i tekstova. Time projekat dalje razvija ideju participativnog obrazovanja, umetničke produkcije i kritičkog mišljenja koja je razvijana decenijama u nezavisnoj kulturi i medijima i već uveliko utiče na emancipaciju obrazovnih i kulturnh sistema u Evropi.

Za početnu tačku istraživanja “Studija slučaja Pertej” manje poznatih kontinuiteta saradnje, razmene i kritike uzeta je izložba savremene kosovske umetnosti: “Pertej”, održana u Centru za kulturnu dekontaminaciju 1997. godine, ali će se polje istraživanja ukupnog projekta proširiti na onu vremensku i geografsku celinu koju današnje generacije prepoznaju kao svoj pretekst i kontekst svog delovanja. Podrška savremenoj umetničkoj produkciji i kritici, kao i omogućavanje šireg konteksta ovoj produkciji (kulture i humanističkih nauka, akademske i zajednice civilnog društva) je od najvećeg značaja za post-jugoslovenska društva, kako bi se omogućila refleksija neposrednih društvenih pitanja, ali i pomogao put ka novom horizontu generacijama koje nemaju na raspolaganju postojanu produkcionu infrastrukturu i širi medijski prostor za svoje ideje.

Tim projekta:

CZKD: Borka Pavićević, Luna Đorđević, Aleksandra Sekulić, Ana Ćosić, Ana Isaković, Slavica Vučetić, Ivica Đorđević, Ljubica Slavković, Adam Ranđelović, Dejan Pantić, Dragan Škorić, Vanja Banković
Kosovo Glocal: Shkelzen Maliqi, Majlinda Hoxha, Besa Luci, Qendreza Kastrati, Genta Sylejmani, Jack Butcher
Mašina: Vida Knežević i Marko Miletić

Projekat su podržali:

Delegacija Evropske Unije – EU/IPA (Podrška civilnom društvu)
Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj ovog štampanog materijala je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije.

Ambasade Švajcarske u Beogradu
Projekat je podrzan od strane Ambasade Svajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori. Stavovi izneti ovde pripadaju iskljucivo autoru i ne odrazavaju nuzno zvanicne stavove Ambasade Svajcarske u Republici Srbiji i u Crnoj Gori.

Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS)

Programi Centra za kulturnu dekontaminaciju realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...