Predstavljanje knjige Borke Pavićević GLAVA U TORBI u Kulturnom centru Beograda

23.11.2017. | 19:00

KULTURNI CENTAR BEOGRADA
Galerija Artget, Trg republike 5/I

Predstavljanje knjige Borke Pavićević
GLAVA U TORBI


Izdavač: Centar za kulturnu dekontaminaciju 2017. uz pordšku ImagoLit-a iz Stokholma
Učestvuju: Aleksej Kišjuhas, Saša Ćirić, Lazar Bodroža i autorka

Dok novija kulturna istorija ovog podneblja još uvek čeka da bude napisana i objavljena, kao uostalom i neki drugi projekti od širokog društvenog značaja, Borka Pavićević neumorno i kontinuirano (tako netipično za ovu sredinu brojnih diskontinuiteta) iz nedelje u nedelju beleži i komentariše činjenice iz kulturnog i političkog života, ali i „obične“ svakodnevice bez koje ni politike ni kulture nema. Uvek povezujući „jučerašnji svet“ i sadašnjicu autorka se, između ostalog, javno suprotstavlja pogubnoj oficijelnoj politici zaborava, istovremeno demonstrirajući radost stvaranja i (kulturne) produkcije, čije je drugo ime često – solidarnost.

Knjiga Glava u torbi sadrži kolumne Borka Pavićević koje su objavljivane u istoimenoj rubrici u vikend dodatku lista „Danas“ u periodu od četiri godine, od 2013. do 2016. godine.

„Ova knjiga predstavlja u isto vreme tri knjige: knjigu sećanja, knjigu podsećanja i hroniku kulturnog i socijalnog života Beograda i povremeno Srbije, postjugoslovenskih društava i određenog broja evropskih sredina, Švedske ili Berlina na primer. Takođe, ovo je i implicitna autobiografska knjiga Borke Pavićević. Kao kolumnistkinja Borka Pavićević je autorka na putu, amalgam izveštača o događajima kojima prisustvuje, zapravo kojima hrli ili koji su ciljano razlog njenog putovanja, potom neke vrste sholasta koji predočava istorijat određenih festivala, izložbi itd., i koji sažeto podseća na biografije, izjave i postupke određenih javnih i manje javnih ličnosti, umetnika i političara i, na kraju, osobe koja evocira lična sećanja, koja su uvek dobrim delom i opšta. To su sećanja dramaturškinje, mirovne aktivistkinje i kultur-tregerkinje nezavisne kulturne scene u Beogradu od 1990-ih do danas, intelektualke koja je uvek i čitateljka i gledateljka. Razume se, ovoj nenamernoj trijadi „uloga“ koje, kao u kakvoj pozorišnoj trupi skromnih sredstava ili avangardnog koncepta, autorka ovih kolumni rado preuzima ne sebe, možemo lako pridružiti ulogu komentatorke tekućih zbivanja i pristojne, nemaliciozne polemičarke.“ iz pogovora Saše Ćirića

Borka Pavićević je svojim radom obeležila pozorišnu i kulturnu praksu Jugoslavije, što i danas čini na tzv. prostjugoslovenskim prostorima: bila je dramaturškinja Ateljea 212, BITEF-a, pozorišta u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici, Prištini i Podgorici. Osnovala je teatar „Nova osećajnost“ u Staroj beoradskoj pivari 1981. Bila je učesnica pokreta KPGT (Kazalište, pozorište, gledališče, teatar) u periodu 1986-1991. Sa mesta direktora Beogradskog dramskog pozorišta smenjena je 1993. zbog političkog i javnog delovanja. Učesnica je civilnog pokreta otpora (1991) i članica Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu osnovala je 1994. i sa nevelikim a izuzetnim timom vodi ovu instituciju dokazujući bezmalo svakodvenim programima svrsishodnost „angažmana“ u polju kulture i umetnosti.
Već decenijama kontinurano piše za različita javna glasila postjugoslovenskih i drugih evropskih država, te je 1994. objavila prvu zbirku kolumni: „ Moda “ , a potom i drugu zbirku 1998: „Na ex-Postdejtonska moda “.
Dobitnica je brojnih domaćih i regionalnih nagrada, kao i Ordena legije časti Republike Francuske 2002.

Slični članci

Loading...