Otvoreni dani za svedočenje

27.01.2018. | 12:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Muzej savremene umetnosti iz Beograda pozivaju Vas na Otvorene dane za svedočenje u subotu i nedelju, 27. i 28. januara, od 12 do 18h, u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića (Rodoljuba Čolakovića 2), u okviru projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova.

U tom vremenu će vas u prostoru izložbe autori Društvene mreže arhiva svedočenja voditi kroz arhiv, uz mogućnost da i vi ostavite vaše svedočenje o ratu i njegovim posledicama.

O izložbi:

Bazu projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova čini audio arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i Jugoslovenskih ratova devedesetih, a zasniva se na intervjuima i umetničkim radovima koji razmatraju ove intervjue kao svedočanstava. Izložba radova 15 umetnika i umetničkih parova nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posledicama kroz sakupljanje svedočanstava od direktnih učesnika ratova i anti-ratnih aktivista.

Kustosi: Noa Treister (CZKD/Učitelj neznalica) i Zoran Erić (MSUB)

Umetnici: Ana Bunjak, Sanja Anđelković, Bojan Krivokapić i Andrea Palašti, Daniel Đamo, Rijo Ikeširo (Ryo Ikeshiro) i Aron Rosman-Kis (Aron Rossman-Kiss), Filip Jovanovski, Kristina Marić, Jelena Marković, Jula Marculi (Iula Marzulli) i Mariana Fumai (Marianna Fumai), Vladimir Miladinović, Dorone Paris, Nikola Radić Lucati, Mersid Ramičević, Lala Raščić, Jacek Smolicki i Tim Šo (Tim Shaw), Katarina Šević.

O arhivu:

Socijalna mreža arhiva svedočenja
O arhivu će govoriti Bogdan Golobović, Darko Lazić i Noa Treister

Ova arhiva je regionalna i evropska, višejezična, on-line društvena mreža sećanja na Jugoslovenske ratove kroz svedočenja. Arhiv sadrži svedočenja u punoj dužini, kao i pretražive kratke snimke isečene iz ovih svedočanstava. Štaviše, on omogućava da se uređivanjem i sklapanjem ovih snimaka napravi vlastiti audio-narativni ili „radio program“ i da se podeli sa drugima iz različitih zemalja, kao i da se tako doprinese glavnoj arhivskoj zbirci svedočenja. Ovaj kreativni i igrani aspekt arhiva ima za cilj da privuče najširu javnost, građane različitih nacionalnosti, a u različitim jezicima izložene činjenice će omogućiti upoređivanje različitih stanovišta u vezi sa pripadnošću nacijama, klasama, religijama, polom i starošću, otkrivanje skrivene istine i sticanje različitih uvida. Kao i ljudi, socijalna mreža i chat-soba olakšavaju, licem u lice, neočekivane susrete sa drugima i stvaranje nepredviđenih zajednica.

Arhiva podržava razumevanje svedočenja kao čina emancipacije, koji stvara društveni prostor za sećanje oslobođen od parlamentarno-partijskih politika, ograničenja i manipulacija, koji je i prostor za dijalog o mogućnosti zajedničke dobrobiti. Botom-up pristup, koji se odražavao kroz različite uloge koje su ljudi imali u konfliktima i na osnovu kojih danas formiraju različite društvene slojeve, daje osećaj prekogranične socijalne kohezije.

Arhiva pokazuje značaj različitih pokreta otpora u vreme rata i danas. Učesnici projekta, građani iz različitih nacionalnih država naslednica Jugoslavije i iz Evrope, razvijaće osećaj aktivnog uticaja i vlasništva nad demokratskim višestrukim hibridnim narativom.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, prihvatanje ovih svedočenja u evropski istorijski narativ će pojam „balkanizacija“ preneti u zaborav.

http://svedocanstvo-imenovatitoratom.org/

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...