Izazovi evropskih integracija – CZKd forum

23.06.2018. | 16:00

Pozivamo vas da dođete u CZKD 23. juna 2018. u 16 časova na CZKD Forum “Izazovi evropskih integracija” koji je format otvorenog dialoga kao prvog načela slobodnog društva i stvarnog ljudskog diskursa. Pored predstavnika organizacija civilnog društva, lokalne i migrantske zajednice, na debati će učestvovati i međunarodni umetnici umetničke rezidencije Granica povrede –smejući se strahu u lice koju organizuje CZKD.

CZKD realizuje nekoliko projekata koji se na različite načine bave izazovima evropskih integracija iz lokalne i evropske perspektive, koji podstiču diskusiju, traže konkretna rešenja, govore o različitim slučajevima, praksama i iskustvima učesnika u projektu, gde smo u duhu građanske participacije učesnici svi mi. Na ovaj način otvaramo prostor za kreativne ideje u različitim oblastima kojima se bavimo u kontekstu naše zemlje.

Očekujemo vas u subotu 23. juna 2018. od 16 do 17 časova u Paviljonu Veljković CZKDa u Birčaninova 21

CZKD će na CZKD forumu predstaviti strip „Vodič za mlade migrante kroz galaksiju ljudskih prava“ koji su kreirali mladi autori za svoje vršnjake i koji objašnjavaju šta su ljudska prava. Strip pruža mladima iz migrantskih zajednica znanje da prepoznaju stigmatizaciju i diskriminaciju, kao i kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava, i daje samopouzdanje da se sami bore protiv toga. (Imaš pravo da se osećaš sigurnim/sigurnom, da budeš bezbedan/bezbedna, kao i da imaš gde da se skloniš sa svojom porodicom)

Ova publikacija je nastala u okviru CZKD projekta „The Young Migrant’s Guide to the Human Rights Galaxy“ koji ima za cilj unapređenje pristupa znanju i stvaranje inovativnih programa učenja za mlađe generacije migranata koji bi im omogućili da postanu mladi lideri zajednice, pomažući migrantima da identifikuju i prijave stigme, diskriminaciju i kršenja ljudskih prava.

Projekat podržavaju Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno s partnerima Arbeiter-Samariter-Bund, Novosadski humanitarni centar i Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia u okviru projekta koji finansira EU „Pomoć na putu – podsticanej zaštite ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju“

“ Niko nema pravo da te ugrožava, zlostavlja ili muči. Tretman drugih prema tebi mora biti human i bez diskriminacije.
Svi smo pod jednakom pravnom zaštitom i moramo biti smatrani ljudskim bićima pred zakonom.
Imaš pravo na svoju veroispovest, da budeš ponosan na svoje poreklo i kulturu, kao i da izražavaš svoje misli i stavove.
Tvoje pravo na slobodu izražavanja ne mora da prestane pred granicama i drugi ga ne smeju ograničavati.
Imaš pravo da izabereš posao koji bi želeo da radiš i za njega budeš plaćen isto koliko i bilo ko drugi za istu vrstu posla, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.“

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...