Slovenačka omladina: od alternative do liberalnog trećeg bloka

30.06.2018. | 19:00

Centar za kulturnu dekontaminaciju i Kontekst kolektiv vas pozivaju na predavanje Lidije Krienzer-Radojević:

Slovenačka omladina: od alternative do liberalnog trećeg bloka

Oštre mere štednje, restrikcije i ekonomska liberalizacija su u najvećoj meri pogađale mlade ljude koji su osamdesetih činili više od polovine zvanično nezaposlenih. Tako je kriza uticala i na omladinske političke organizacije koje u decentralizovanoj federaciji gube svoje veze i postaju sve više orijentisane na uske interese republika iz kojih dolaze. Lidija K. Radojević i Ana Podvršič u svom istraživanju u okviru izložbe „Gradove smo vam podigli“, pod nazivom „Slovenačka omladina i neoliberalizacija Jugoslavije: od alternativnih pokreta do liberalnog trećeg bloka“, analiziraju poziciju i transformaciju Saveza socijalističke omladine Slovenije (SSOS) tokom osamdesetih – organizacije koja je prihvatajući i implementirajući uticaje civilnog sektora postala zagovornik koncepta ljudskih prava i liberalnih vrednosti da bi na prve višestranačke izbore izašla kao Liberalna stranka, koja zagovara parlamentarnu demokratiju i liberalnu tržišnu privredu.

Na SSOS se gleda kao na ključnog i progresivnog aktera demokratizacije Slovenije. Tokom osamdesetih, SSOS se transformisao od izvora radikalno levičarske kritike u kanal za političko umnožavanje aktera sa znatnim kulturnim kapitalom, koji su formulisali koncept liberalnog „trećeg bloka“ za prve višestranačke izbore kako bi se odvojili od druge dve političke stranke. Ovakvu transformaciju organizacija socijalističke omladine je izvršila u saradnji sa akterima tzv. alternativnih pokreta koji su dolazili iz različitih polja – od pank muzike, preko ekoloških pokreta, do medija i društvenih nauka – njihovo delovanje se, iako je podrazumevalo i promovisanje liberalnih politika, u dominantnom diskursu i dalje vidi kao progresivno ili čak „levo“.

Lidija K. Radojević pohađa doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Lincu. Ona se bavi analiziranjem puteva i modaliteta preobražaja koji su se odigrali u sferi kulture u postsocijalističkoj Sloveniji. Oblasti njenih istraživačkih interesovanja uključuju kulturnu politiku, društvenu ugrađenost umetničke/kulturne produkcije, formiranje kulturne sfere u uslovima neoliberalizma.

Razgovor se organizuje kao propratni program izložbe „Gradove smo vam podigli: Izložba o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma“ koja je u Paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena do 02. jula.

Izložba se može pogledati svakog dana od 10h do 19h.


Pogledajte video snimak predavanja:
https://www.youtube.com/watch?v=i66ikOKf6s4&feature=youtu.be

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...