Ka drugačijem gradu: U potrazi za alternativama trzišnom stanovanju

25.09.2018. | 18:00

U okviru serijala „Ka drugačijem gradu“ u utorak 25. septembra u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se razgovor „U potrazi za alternativama trzišnom stanovanju: izveštaj sa terena“ sa Anom Džokić i Markom Nilenom (Marc Neelen). 

U poslednjih pet godina Ana Džokić i Mark Nilen paralelno su aktivni u dve inicijative, u Beogradu i Roterdamu, koje istražuju oblike stanovanja (života i rada) koji izlaze van logike špekulativnog tržišta i stana kao potrošačke robe. Do sada je na ovaj način „Grad u nastajanju“ (City in the Making) u Roterdamu aktivirao sedam zgrada (na period od 3 do 10 godina), koje kombinuju stambene, radne i zajedničke prostore i okupljaju oko 35 stanovnika i direktnih korisnika. Dok je proces oko „Pametnije zgrade“, koji je otpočeo zamišljanjem savremenog pristupa zadružnoj stanogradnji u Beogradu, u međuvremenu između ostalog doveo i do začetka regionalne mreže finansijske podrške koja bi omogućila realizaciju ovakvih ideja u današnjoj Srbiji.

U ovom razgovoru, Ana i Mark će preneti svoja iskustva i dileme, i ocrtati konture prepreka na koje obe inicijative nailaze. Nadopunjavanje ova dva primera, iz dva veoma različita društveno-ekonomska konteksta, daje širu sliku mogućnosti i nemogućnosti ovih i sličnih nastojanja. Razgovor je strukturiran oko tri pojma: Upscaling, Training, Commoning (uvećavanje, uvežbavanje i stvaranje zajedničkog), što je ujedno i naslov njihove nedavno izašle knjige. Ukazujući na ključno pitanje: kako izgraditi naše alternative na ruševinama napuklog sistema?

Ana Džokić i Marc Neelen su po obrazovanju arhitekte. Godine 2000. formiraju međunarodno aktivnu arhitektonsko-istraživačku praksu STEALTH.unlimited. Ko-inicijatori su „Ko gradi grada“ u Beogradu i „City in the Making“ u Roterdamu, čija su kolektivna iskustva deo ovog razgovora. Njihova knjiga „Upscaling, Training, Commoning“ (2018) izašla je u izdanju izdavačke kuće Jovis iz Berlina.

Razgovor će biti održan na srpskom i engleskom jeziku.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...