CID studentski foto-konkurs: „Čitanje konstrukcije i materijala – arhitektura posleratne Jugoslavije 1948-1980.“

29.10.2018. | 17:00

U okviru pratećeg programa međunarodnog foruma „Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948-1980.“ u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD), Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta raspisuje foto konkurs za studente Arhitektonskog fakulteta u Beogradu pod naslovom „Čitanje konstrukcije i materijala – arhitektura posleratne Jugoslavije 1948-1980“.

Tematski okvir konkursa:

Arhitektura posleratne Jugoslavije značajno je uporište razvoja kako gradova, tako i društva u celini u drugoj polovini XX veka. Jedna od najznačajnijih karakteristika ove arhitekture, barem do kraja sedamdesetih godina je činjenica da se ona temelji na posebno izraženoj tektonskoj gramatici. Arhitekti te generacije razvijaju senzibilnost izraženu kroz konstrukcijsku iskrenost i dinamizam, do naracije statičnog ponašanja pojedinih arhitektonskih elemenata koji je čine. U tom smislu, teme kao što su prikazivanje materijala, konstruktivnih figura, građevinskih tehnika i faza gradnje predstavljaju bazu jezičnog izražavanja tadašnje arhitekture.

Jezik arhitekture Jugoslavije 1948-1980. nije jednoznačan i veoma je bogat po svojim umetničkim, kulturnim, društvenim i ideološkim parametrima i implikacijama.

Od značaja za učesnike na konkursu je da ovo bogatstvo uoče i interpretiraju u mediju fotografije.

Namera konkursa je da se kroz studentsko istraživanje arhitekture otkrije i predstavi razumevanje i poželjno novo čitanje konstrukcije i materijala sagledano kroz fotografski medij. Cilj je sagledavanje uloge konstrukcijskih elemenata i materijala u definiciji arhitekture i arhitektonskih prostora. Cilj je i interpretiranje tema kojima su se arhitekti vodili, koje su upotrebljavali, kako kroz proces gradnje, tako i kroz formulaciju konačnog izgleda objekata.

Studenti se upućuju na analizu i kritičku interpretaciju sledećih tema:
– odnosa između konstruktivnih elemenata i arhitektonskog prostora,
– tektonskih diferencijacija pojedinih elemenata (onoga „šta nosi“ i onoga „što je nošeno“),
– uloge dekorativnih elemenata na pročeljima i u enterijerima,
– odnosa između detalja i celokupne forme,
kao i drugih autentičnih elemenata arhitekture karakteristične za period 1948-1980.

Prezentaciju konkursa prati predavanje „Različite tipologije fotografskog pristupa arhitekturi“ prof. dr Milorada Mladenovića u četvrtak, 11. oktobra 2018. godine u 19.00 sati u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta.

Više o konkursu pročitajte ovde.

Od 12. do 15. novembra 2018. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se međunarodni forum „Stvaranje konkretne utopije: Arhitektura Jugoslavije, 1948-1980.“ u organizaciji CZKD. Forum će okupiti autore i saradnike aktuelne izložbe Muzeja moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku „Ka betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980“ (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980).

Na ovom forumu, kroz niz predavanja, razgovora, projekcija i radionica, radićemo na razmeni znanja na temu arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva u periodu socijalističke Jugoslavije u cilju razumevanja umetničkih i kulturnih dostignuća, odnosa izgrađene sredine i društva, vrednovanja kulturnog nasleđa i jačanja kritičkog mišljenja.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...