Javna diskusija „Lijeva feminizacija politike“

02.10.2018. | 20:00

U utorak, 2. oktobra s početkom u 20h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se javna diskusija „Lijeva feminizacija politike“. Diskusiju organizira feministička sekcija Rosa Luxemburg Stiftunga u sklopu Feminističke ljetne škole u jesenjem terminu.

Diskusija koju želimo pokrenuti u Beogradu dolazi prije svega iz konteksta Španije, gdje se primjenjuje model feminizacije politike koji se ne iscrpljuje u povećanju udjela žena u političkim institucijama, nego u njih želi unijeti i vrijednosti feminističke politike te tako mijenjati odnose moći i modele participacije. Neka od pitanja koja se u takvom političkom radu otvaraju su: kako možemo prevazići natjecanje i hijerarhiju u političkom radu; što moramo uraditi da bi politički rad učinile egalitarnijim, solidarnijim i participatornijim; kako možemo promijeniti pravila igre da bismo u politiku uključile čim više žena i postavile zahtjev za emancipatornom politikom.

Na taj način odgovaramo na podzastupljenost žena, kako u institucijama tako i na izbornim listama, ali i u strukturama političkih organizacija. Odgovaramo i na problem da žene često ne žele da se, u ovako postavljen politički rad, uključe više jer ga ne mogu ukomponirati u ostale svoje obaveze. Naposljetku, prepoznajemo i onaj problem da načini na koje se sada vodi politika isključuju žene i da su im odbojni.

Diskutantkinje će biti:

Sarah Leonard iz SAD-a, novinarka, urednica i politička aktivistkinja.

Jelena Miloš iz Zagreba, aktivistkinja organizacija Pravo na grad i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju.

Ángela Rodríguez Martínez iz Španije, parlamentarna poslanica Podemosa u dva mandata.

Helena García Jiménez, također iz Španije, aktivistkinja u feminističkim organizacijama, kao i u sekciji za rod i LGBT pitanja platforme Barcelona en Comú.

Diskusiju će moderirati Jelena Lalatović iz Beograda, književna kritičarka i politička aktivistkinja.

Diskusija će se odvijati na engleskom jeziku.

Prevod nije osiguran.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...