Susret sa pesnikom Jochenom Kelterom

23.10.2018. | 19:00

U utorak, 23. oktobra 2018. godine u 19h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se susret sa pesnikom-gostom Jochenom Kelterom iz Švajcarske. Sa pesnikom će razgovarati književnik i prevodilac Sinan Gudžević, koji je preveo njegovu zbirku pesama „Dogodine u Sarajevu“ (Zagreb, 2015).

Jochen Kelter će čitati stihove iz pomenute zbirke, prve njegove knjige prevedene na naš jezik. Nakon toga, govoriće o svom iskustvu nemačkog šezdesetosmaša, koji je zbog učestvovanja u studentskim demonstracijama izgubio mesto na univerzitetu u Konstanzu, kao i o svom stavu o Hansu Robertu Jaussu. Jauss je bio Kelterov mentor na doktorskim studijama, a o njegovoj SS prošlosti saznalo se tek nakon njegove smrti 1997. Diskusija o tome još uvek nije završena.

Jochen Kelter je rođen 8. septembra 1946. godine u Kelnu. Nakon studija u Francuskoj i Njemačkoj, te gubitka posla na univerzitetu u Konstancu, od 1968. preseljava se u Švajcarsku, u kanton Turgau, gdje i danas živi. Slobodni književnik, pjesnik, prozaista, esejista. Dobitnik je više nagrada i priznanja, između ostalih, Nagrade grada Njujorka za literaturu (1982), Književne nagrade grada Študgarta za 1987. godinu, Nagrade za kulturu kantona Turgau, te Nagrade za književno djelo fondacije Pro Helvetia (1990 i 1997). U listu ‘Südkurier’ koji izlazi u Konstancu piše jako čitanu kolumnu o ekonomskim pitanjima današnjeg svijeta.

„Kelter nije lak pjesnik za prevođenje. On često nije lak ni za čitanje na izvornom jeziku. U to će se uvjeriti svaki čitalac koji zna njemački i bude gledao lijeve stranice dvojezičnog dijela ove knjige. Radi prevođenja tih stihova, boravio sam više puta u Gottliebenu na Bodenskom jezeru. Svakodnevna viđanja s autorom te podrobne diskusije, ponekad satima o jednoj jedinoj pjesmi ili strofi, pomogli su mi da manje griješim pri traženju rješenja za njegov izraz. No sam ponegdje, svakako, i griješio. To priznajem unaprijed, te molim čitaoca za naklonost. A molim ga i za oprez pri zaključivanju o mogućoj greški: često ona nije tamo gdje se čini da bi mogla biti.“ – Sinan Gudžević.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...