Ka drugačijem gradu: Kako ponovo preuzeti i preosmisliti grad kroz urbana zajednička dobra

22.11.2018. | 18:00

U okviru serijala „Ka drugačijem gradu” u organizaciji Ministarstva prostora, u četvrtak, 22. novembra, u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju (sala na spratu) održaće se razgovor sa Stavrosom Stavridesom na temu „Kako ponovo preuzeti i preosmisliti grad kroz urbana zajednička dobra”.

U savremenim gradovima, prakse kolektivne improvizacije stvaraju zajedničke prostore u kojima ljudi ne samo da izražavaju sopstvene potrebe, već i razvijaju i neguju nove oblike zajedničkog života. U svakodnevnim borbama za dostojanstven život, solidarnost upravo postaje stvaralačka sila, a zajednički prostor onda možemo razumeti i kao eksplicitan oblik zajedničkog dobra, ali i kao jedan od najvažnijih transformativnih faktora. Ovo predavanje će istražiti načine na koje proizvodnja zajedničkih prostora u savremenim gradovima oblikuje urbane zajednice saradnje i borbe orijentisane prema potencijalno drugačijim budućnostima grada. Primeri iz Evrope i Latinske Amerike će poslužiti kao materijal u naporu da se analiziraju upravo one prakse koje tretiraju grad kao kolektivno stvaranje (pozivajući se na Lefevrov često pogrešno interpretiran poziv da se ponovo osvoji “pravo na grad”).

Stavros Stavrides je arhitekta i aktivista. Radi kao profesor arhitektonskog projektovanja i teorije na Školi arhitekture, na Nacionalnom tehničkom univerzitetu u Atini, gde predaje na osnovnim i postdiplomskim studijama. Objavio je brojne članke iz oblasti urbane kritičke teorije, a takođe i više knjiga od kojih su najskorije „Towards the City of Thresholds“ (2010) i „Common Space“ (2016). Njegov rad je trenutno fokusiran na emancipatorske prostorne prakse i prostorna zajednička dobra.

Razgovor će biti vođen na srpskom i engleskom jeziku.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...