The Game – performans, film, razgovor na temu mladih i inkluzije

28.11.2018. | 19:00

U sredu, 28. novembra 2018. godine u 19h u Centru za kulturnu dekontaminaciju, održaće se tri uzastopna događaja (performans, film i razgovor) pod nazivom The Game (Igra), tri boje solidarnosti na temu mladih i inkluzije, u organizaciji Beogradskog centra za ljudska prava.

Da li znate šta je GAME/ IGRA? I kakve to veze ima sa izbeglištvom? Da li mladi ljudi iz Srbije znaju nešto o izbeglištvu? Kako mladi mogu postati zagovarači za inkluziju izbeglica u naše društvo? Kakve boje mladi mogu dati ovoj temi?

Na događaju THE GAME: 1 performans, 1 film 1 razgovor (3 boje solidarnosti na temu mladih i inkluzije) će biti prikazan film i performans THE GAME, koji su kreirani zajedno sa mladima, na temu izbegličke krize. Događaj će otvoriti pitanje uloge mladih ljudi u inkluziji izbeglica u srpsko društvo. Koje je boje solidarnost za vas?

19.00 – 19.30 Performans

Predstava THE GAME rezultat je procesa koji se sastojao od predavanja, diskusija o izbegličkoj krizi, edukativnih radionica, dramskog istraživanja ove teme, kao i razgovora i zajedničkih aktivnosti sa izbeglicama koje borave u nekim od Prihvatnih centara u Srbiji. Deo predstave THE GAME su realne priče ljudi iz Sirije, Iraka, Irana i Avganistana o njihovom putu ka željenim zemljama i prolasku kroz Srbiju. Ove priče danas žive na sceni u formi performansa. Performans izvode: Sofija Živković, Uroš Savić Kain, Eldar Zubčević, Relja Janković, Danijela Radonjić

19.30 – 20.00 Film

Film THE GAME dokumentuje proces kroz koji je prošlo šestoro mladih ljudi, tokom rada na istoimenoj predstavi. Otkrivanje nepoznatog, povezivanje sa ličnim pričama i iskustvima izbeglica sa gejma, čine da se tokom ovog procesa mladima otvaraju pitanja u vezi sa njima samima, dok odnosi i emocije unutar grupe postaju sve intenzivniji. U isto vreme, film prikazuje i njihovog vršnjaka, mladog Samera koji više puta ide na gejm pokušavajući da pređe granicu.

20.00 – 21.30 Razgovor: “Mladi kao partneri u izgradnji solidarne zajednice”

Kako je moguće angažovati i motivisati mlade iz šire populacije da zastupaju ideju inkluzije u svojim zajednicama, školama, fakultetima? Kakve metode je moguće koristiti u radu sa mladima kako bi se senzitivisali za ovu temu? Koja je uloga trenera, omladinskih radnika i svih koji rade sa mladima, kad je u pitanju inkluzija? Kako aktivnosti za mlade i aktivnosti koje vode mladi mogu biti još dostupnije mladim izbeglicama? Ovo su neka od pitanja koja će biti otvorena tokom razgovora koji će uslediti nakon performansa i filma THE GAME, zajedno sa gostima sa iskustvom iz pomenutih oblasti.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...