Ka drugačijem gradu: Artikulacija zajedničkog i političkog u tehnološki informisanom diskursu

20.12.2018. | 18:00

U četvrtak, 20 decembra 2018. godine u 18h u CZKD, održaće se razgovor „Artikulacija zajedničkog i političkog u tehnološki informisanom diskursu“ sa Selenom Savić u okviru serijala „Ka drugačijem gradu“, u organizaciji Ministarstva prostora.

Razgovaraćemo o tehnologiji, dizajnu i o tome kako oni oblikuju procese donošenja odluka u zajednici i procese participacije uopšte. Kroz nekoliko primera iz prethodnih i aktuelnih istraživanja razmatraćemo ključne pozicije dizajnerske prakse koje određuju mogućnost i poželjnost participacije. Dotaći ćemo se i uloge dizajnera/arhitekte (javnog prostora i javnih servisa) kao i različitih pristupa kompleksnosti, naročito onih koji uključuju korišćenje informatičkih alata i tehnologija komunikacije. Jačanje participacije zahteva povlačenje dizajnera, arhitekte i stručnjaka uopšte sa glave stola, ali implicira i kritičnu odgovornost svih aktera. Sa druge strane, diskretizacija stvarnosti (automatizacija uzimanja uzoraka svega od kvaliteta vazduha do raspoloženja građana) otvara mogućnost da se ovi podaci koriste u svrhu odlučivanja i inspiriše mnoge tehnokratske predloge. Kakve politike proističu iz ovih praksi?

Prvi slučaj koji će biti predmet diskusije podrazumeva odsustvo svake participacije u dizajnu javnog prostora. Radi se o principu koji Selena naziva Neprijatni Dizajn / Unpleasant Design, u knjizi koju je uredila zajedno sa Gordanom Savičićem. Klasičan slučaj takvog dizajna predstavlja upotreba šiljaka u cilju obeshrabrivanja beskućnika kao što se nedavno dogodilo ispred radnje Springfield u Beogradu. Ne samo da su građani retko uključeni u odlučivanje o pribegavanju ovakvim merama, već je i sama suština ovakvog dizajna da onemogući svaku vrstu pregovora o upotrebi prostora koju propisuje i uspostavlja.

Od nemogućnosti pregovaranja predavanje će se okrenuti pitanju tehnokratskih praksi i post-političkog odlučivanja koje je Selena otvorila na nedavno održanom simpozijumu u Briselu. Ono što proizlazi iz diskusije je da diskretizacija okruženja (merenje i snimanje svega oko nas, kao i nas samih) nosi sa sobom i određeno razvodnjavanje moći i odlučivanja u korist decentralizacije i transparentnosti. Ipak, prebacivanje odgovornosti na tehničke sisteme nosi sa sobom dva nivoa rizika: predrasude usađene u tehnologije snimanja i odlučivanja, kao i umanjenje odgovornosti – i samim tim učešća u promišljaju i odlučivanju o zajedničkoj budućnosti. Kako bismo mogli da razvijamo alate tako da sami donosimo bolje odluke?

Treća tačka u ovoj diskusiji pokušaće da odgovori na to pitanje. Razgovaraćemo o projektu Igre za promišljanje zajedničkog / Thinking Toys for Commoning, u okviru kojeg multidisciplinarni tim istražuje kako kombinovanje iskustava zajednica i eksperimentalnog pristupa kompjuterskim modelima može pomoći razumevanju inače neintuitivnih i kompleksnih sistema stvaranja i korišćenja zajedničkih dobara. Pored istraživača, u projektu učestvuju i stanari triju švajcarskih stambenih zadruga: NeNA1 iz Ciriha, LeNa iz Bazela i Warmbächli iz Berna. Kompjuterski model zajednice inspirisan barter razmenom i raspodelom individualnih doprinosa zajednici služi kao polazna tačka u razvoju igre kroz koju posmatramo, analiziramo i spekulišemo o pravičnosti, zadovoljstvu i transparentnosti. Da li i kako možemo da artikulišemo politiku zajedničkog u ovom kontekstu?

…………………..

Selena Savić istražuje načine na koje savremene informacione tehnologije i tehnike komunikacije oblikuju i transformišu arhitektonsku misao. Doktorirala je u na zajedničkom programu Lozanskog Federalnog Instituta Tehnologije (EPFL) i Tehničkog Instituta u Lisabonu (IST), završila osnovne studije na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu i master iz medija dizajna na Piet Zwart Institutu u Roterdamu. Trenutno radi kao naučni saradnik na Institutu za Eksperimentalni Dizajn i Medije (IXDM, FHNW) u Bazelu, i sarađuje sa odsekom za Teoriju Arhitekture i Filozofiju Tehnike na Tehničkom Univerzitetu u Beču.

…………..
Program „Ka drugačijem gradu“ se realizuje uz finansijsku podršku Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...