Ka drugačijem gradu: Voda – javno dobro, a ne roba

06.12.2018. | 18:00

U četvrtak, 6. decembra u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u okviru serijala „Ka drugačijem gradu”, u organizaciji Ministarstva prostora, održaće se razgovor na temu „Voda – javno dobro, a ne roba” sa Tanjom Vukšom i Milošem Bakovićem-Jadžićem.

Voda je resurs od apsolutne važnosti za elementarnu društvenu reprodukciju. U kontekstu opšte komodifikacije svih resursa oko nas, ukoliko voda postane roba i ukine joj se status ljudskog prava, onda ne možemo očekivati socijalni i javno-zdravstveni značaj ovog dobra koje bi moralo biti kvalitetno i dostupno celokupnom stanovništvu. U javnosti se već pominju reforme koje bi vodile komercijalizaciji usluga vodosnadbevanja, kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda. Mogući napadi kapitala na sektor voda pravdaće se mantrom smanjenja troškova, većom efikasnošću i unapređenjem kvaliteta usluga. Stoga je nužno već sada upozoravati na posledice liberalizacije i potencijalne privatizacije vodnih usluga i dobara.

Da li je moguće preduprediti dalje napade na vodu kao javno dobro? Kako povezati već postojeće otpore i podržati nove? Šta može biti zajedničko lokalnim pokretima protiv izgradnje MHE koje uništavaju reke, incijativama za obezbeđivanje pijaće vode koje se protive izgradnji privatnih pogona, borbama za zaštitu nasipa koje ugrožava nelegalna gradnja ili sindikalnim borbama u javnim preduzećima koja će biti ugrožena prodorom kapitala? Kako se i sa kime povezivati regionalno i globalno?

Tanja Vukša je sociološkinja, članica Centra za politike emancipacije, Društvenog centra „Oktobar“ i Levog samita Srbije. Miloš Baković Jadžić je član Levog samita Srbije i mreže „Pravo na vodu“.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...