Promocija knjige „Umetnost i kultura otpora“ Milene Dragićević Šešić

18.12.2018. | 19:00

U utorak, 18. decembra 2018. godine u 19h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se prva promocija nove knjige „Umetnost i kultura otpora“, dr Milene Dragićević Šešić, redovne profesorke Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i rukovoditeljke UNESCO Katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti.

Na promociji će govoriti:

• Branislav Dimitrijević, istoričar i teoretičar umetnosti
• Ana Martinoli, nekadašnja direktorka programa Radija B92, vanr. profesor Fakulteta dramskih umetnosti,
• Borka Pavićević, dramaturg, osnivačica i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju,
Vesna Pavlović, fotografkinja – aktivistkinja, vanr. profesor Vanderbilt univerziteta u Sjedinjenim državama
i autorka.

O autorki:

Milena Dragićević Šešić je profesorka Menadžmenta u kulturi i Teorije medija; rektor Univerziteta umetnosti (2001–2004); direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti; gošća na univerzitetima širom sveta; ekspertkinja Saveta Evrope, UNESCO-a, Evropske kulturne fondacije; predsednica žirija Evropske nagrade za kulturnu politiku. Objavila je 17 knjiga: Kultura i umetnost otpora (2018), Umetnost i alternativa (1992/2012), Kultura – menadžment, animacija, marketing sa B. Stojkovićem, Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima (sa S. Dragojevićem, 2005), Interkulturna medijacija na Balkanu (sa S. Dragojevićem, 2004), Neofolk kultura (1994), Vers les nouvelles politiques culturelles (2015); priredila zbornike Cultural Sustainability in European Cities: Imagining Europolis (2015), Cultural policy in times of rising populism – KPY Istanbul (2018) i dr. Knjige su joj prevođene na 17 jezika. Dobitnica je francuskog Ordena Komandira Akademske Palme 2003. i Velike zlatne plakete Univerziteta umetnosti 2004.

Urednica ovog izdanja je dr Ljiljana Rogač Mijatović, zamenik direktora i viši naučni saradnik na Institutu za pozorište, film, radio i televiziju FDU. Knjiga je nastala delom kao rezultat rada na projektu br. 178012 Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija 1989-2014), Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U knjigu su takođe uključeni i tekstovi rađeni za potrebe COST Action CA16213: New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, kao i za COST Action IS 1308: Populist Political Communication in Europe, u kojima je učestvovao Fakultet dramskih umetnosti kao partner.

Izvodi iz recenzija:

„Reč je o odlično napisanoj i veoma dobro dokumentovanoj knjizi, čiji najbolji deo je posvećen estetici savremenog postdramskog pozorišta, praksama koje ne samo što ne koriste dramski tekst kao svoje polazište, već u njima dolazi do brisanja granica među umetnostima: od umetnosti performansa do pozorišta potlačenog i nevidljivog pozorišta Augusta Boala koji je svoje sledbenike našao u Dah teatru i u angažovanom pozorištu Zorice Jevremović.“ – Aleksandra Jovićević, La Sapienza, Rim

„Ova studija uspeva da predmetu istraživanja pristupi iz više perspektiva, ukazujući na domete i značenja umetničkih praksi. Ona pokazuje da umetnost može da prethodi društvenoj pobuni, artikulišući umetničkim sredstvima suštinu problema; da umetničkom praksom bude paradigma društvenog procesa i time ga estetski legitimiše; da se inspiriše pobunom i održava njen duh živim, te da ostaje u posedu aktera i kada pobuna postane istorijskom činjenicom, svejedno da li je reč o pobedi ili porazu.“ – Branimir Stojković, Fakultet političkih nauka, Beograd

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...