Promocija publikacije: „Romi između multikulturalizma i politike štednje“

13.12.2018. | 18:00

U četvrtak 13. decembra u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju (mala sala), održaće se promocija publikacije Foruma Roma Srbije „Romi između multikulturalizma i politike štednje“.

Ova publikacija predstavlja presek najvažnijih tema kojima se FRS bavio tokom pet godina političke edukacije. Namera je bila da se sa jedne strane stvori polazna osnova za kritičko promatranje aktuelnih politika i dosadašnjeg institucionalnog okvira inkluzije, a da se sa druge strane potpomogne ideja samoorganizovanja romskih zajednica unutar širih, progresivnih društvenih borbi.

U tom smislu, publikacija predstavlja jedan alternativni pristup dosadašnjim, uobičajenim politikama inkluzije, adresirajući pitanja socijalno-ekonomskog položaja i diskriminacije Roma i Romkinja kao sastavne delove aktuelnih političkih i ekonomskih odnosa, a ne isključivo kao probleme jedne etničke zajednice. Takođe, namera je bila da ova publikacija bude kvalitetan doprinos razvoju dalje argumentacije i zagovaranja drugačijeg pristupa inkluziji, ali i da predstavlja značajan izvor informacija svim levim, progresivnim političkim akterima i našim sestrinskim organizacijama.

Na promociji će govoriti dugogodišnji saradnici i saradnice FRS, čiji je doprinos umnogome oblikovao rad ove organizacije:

  • Maja Solar, članica kolektiva Gerusija i dugogodišnja saradnica Foruma Roma Srbije
  • Miloš Baković Jadžić, član Centra za politike emancipacije i Levog samita Srbije i
  • András Juhász, kourednik portala Mašina i član Levog samita Srbije

Moderira: Tamara Baković Jadžić, članica Foruma Roma Srbije i Levog samita Srbije

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...