Razgovor o knjizi „Srpski intelektualci i Jugoslavija 1918 – 1929“ Branke Prpe

01.12.2018. | 19:00

U subotu, 1. decembra u 19h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se razgovor o novoj knjizi Branke Prpe, „Srpski intelektualci i Jugoslavija 1918-1929“, u izdanju izdavčke kuće Clio.

Ova knjiga, zasnovana na brojnim arhivskim dokumentima i literaturi, obiluje podacima o mišljenjima i stavovima srpskih intelektualaca o vremenu u kom su živeli i stvarali i o problemima države čiji su stanovnici bili. Nema iole poznatijeg akademika, profesora univerziteta, publiciste ili književnika čija argumentacija nije uključena u ovu knjigu, od Jovana Cvijića, Jovana Žujovića, Slobodana Jovanovića, Ljubomira Stojanovića, Milana Grola do Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog i Justina Popovića. Uprkos harizmi, znanju i ugledu, srpski intelektualci su bili nemoćni u odnosu sa politikom. Iza sebe nisu imali potrebnu partijsku i državnu strukturu i bez obzira na to koliko su njihova mišljenja bila racionalna a predlozi korisni, oni nisu uvažavani. U državi slabo razvijene političke kulture, skoro opšte nerazvijenosti i nepismenosti i tek na pragu demokratskih procesa koje je usvojio savremeni svet, idealizam intelektualaca je bio poništen političkim interesima. Srpski intelektualci bili su aktivni i angažovani učesnici istorije čije sudbinsko razrešenje je bilo van njihove moći.

U razgovoru učestvuju:

  • Ljubinka Trgovčević
  • Suada Kapić
  • Dragan Markovina
  • Milan Ristović
  • Božidar Jakšić
  • i autorka, Branka Prpa

Moderatori: Zoran Hamović i Borka Pavićević.

Istoričarka Branka Prpa diplomirala je na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i doktorirala na istom fakultetu. Radila u Institutu za noviju istoriju Srbije od 1986. do 2016. godine. Od 2001. do 2008. bila je direktorka Istorijskog arhiva Beograda. Naredne četiri godine radila je za svetsku filantropsku fondaciju Arkadia, sa sedištem u Londonu, u njenom programu Endangered Archives Programme, na evaluaciji i preporuci za grantove aplikacija za zaštitu arhivske građe iz celog sveta. Istražujući preporodne pokrete na slovenskom jugu, objavila knjigu Srbsko-dalmatinski magazin, Preporodne ideje Srba u Dalmaciji 1836–1848. godine; koautorstvo u knjizi Yugoslavia’s ethnic nightmare, kao i u nizu stručnih i naučnih radova o nacionalno-integracijskim procesima i jugoslovenskim intelektualcima.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...