Ka drugačijem gradu: „Biopolitike isključivanja iz Prava na grad“ razgovor sa Oljom Nikolić Kiom

24.01.2019. | 18:00

U četvrtak, 24. januara u 18h u Centru za kulturnu dekontaminaciju (mala sala), u okviru serijala „Ka drugačijem gradu“ održaće se razgovor „Biopolitike isključivanja iz Prava na grad“ Olje Nikolić Kie, u organizaciji Ministarstva prostora.

U svetlu džentrifikacije, turistifikacije, sekuratizacije… i drugih oblika oduzimanja grada od njegovih stanovnika i onih koji u njega dolaze, prezentacija „Biopolitike isključivanja iz Prava na grad“ mapiraće različite oblike proterivanja iz političkog i svođenja na „goli život“. Na one koji su u stanju višestruke ugroženosti, udari ovih neoliberalnih napada su kud i kamo jači, a borbe za zajedničko neretko reprodukuju isključenost deprivilegovanih. Povodom tog anticipiranog odsustva, na samom događaju, analiziraćemo i njegovu etnografiju, kao i oblike reprezentacije, da bismo ustanovili stanje stvari u pogledu naše teme. Prodiskutovaćemo strategije ‘otpora’, mogućnost da mislimo i organizujemo se van ove kategorije u koju smo pozvani, a u duhu feminizacije politike i politika prijateljstva u svakodnevnom životu, kao i drugih prekoračenja.

Olja Nikolić Kia je nezavisna umetnica, performerka i aktivistkinja, članica umetničko-aktivističkih kolektiva ARTEQ i 3a3or. Polje njenog delovanja uključuje inicijative u vezi sa okupacijama javnih prostora, queer i disability teoriju, diskurse tela i telesne tehnike u teoriji i praksi, a posebno ontologiju konstrukcije tela, seksualnost i biopolitike. Aktivno je uključena u podršku migrantima u okviru samoorganizovanih kolektiva koji okupljaju migrante i internacionalne aktiviste.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...