Ka drugačijem gradu: Stvarno korisno znanje za drugačiji grad

11.02.2019. | 18:00

U okviru serijala „Ka drugačijem gradu“, u organizaciji Ministarstva prostora, u ponedeljak, 11. februara u 18h, u Centru za kulturnu dekontaminaciju (mala sala) održaće se predavanje „Stvarno korisno znanje za drugačiji grad“ Dubravke Sekulić, uz diskusiju.

Poslednjih godina ubrzao se proces u kome su gradovi postali poprište borbi za bolju budućnost, ne samo zbog već potrošene fraze da trenutno više ljudi na svetu živi u gradovima, koja više skriva nego što govori, već i zbog toga što je grad postao jedan od glavnih motora kapitalističkog razvoja sveta. Različiti teoretičari govore o tome da je grad nova fabrika, aludirajući na potencijalni kapacitet gradskog stanovništva da budu motor (antikapitalističkih) promena. U tom kontekstu, bitno je promisliti šta je stvarno korisno znanje za drugačiji grad, to jest kako doći do kolektivnog interpretativnog aparata koji će stanovnicama gradskih sredina omogućiti da razumeju svoju poziciju u odnosu na procese koje im oduzimaju budućnost.

Dubravka Sekulić je arhitektica i istraživačica. Trenutno završava doktorske studije na ETH Zürich i predaje na Institutu za savremenu umetnost u Gracu. Njen istraživački fokus preseca oblasti ekonomije, prava i prostornog oblikovanja i planiranja grada.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...