Predstavljanje „Bosanskog atlasa ratnih zločina ’92 – ’95“

27.03.2019. | 17:00

U sredu, 27. marta u 17h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se predstavljanje „Bosanskog atlasa ratnih zločina ’92 – ’95“.

U prezentaciji učestvuje Mirsad Tokaca, direktor istrazivacko dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Moderator: Sonja Biserko

Ono što čini Atlas IDC- a posebnim jeste činjenica da su događaji i lokacije, ne samo precizno označene na karti (tj. locirani u određenim ulicama ili poljima), već se nude i svi dodatni, u ovom času raspoloživi, dokumenti kao ilustracija o onome šta se desilo – npr. fotografje i video zapisi, sudske presude, izjave svjedoka, spomenici ili groblja. Štaviše, mjesta masovnih grobnica (gdje god da su tijela identifkovana) su povezana sa listom žrtava dobijenom iz baze podataka IDC- a. Dodatno, obezbijeđena je i opcija pretraživanja svih žrtava i incidenata upisivanje prezimena ili naziva mjesta (za događaje). Atlas je jednostavan i efkasan alat koji pruža pristup i obrazuje i naoružava korisnika činjenicama o događajima i posljedicama nedavnog rata. Sa korištenjem interneta čiji broj korisnika raste svake godine, posebno među mlađom generacijom, procenat ljudi koji traže podatke i informacije će se, također, povećavati. Projekat je posebno prilagođen ciljnim gru pama kao što su učenici i studenti, koji će uz pomoć Atlasa imati pristup nepristrasnim informacijama o ratu. Oni su generacija koja već koristi Google Earth i mogu pokazati svojim prijateljima, roditeljima i profesorima kako funkcioniše Atlas. U principu, primjenjivost Atlasa kao edukativno informativnog alata je limitirana samo pristupom internetu i kreativnošću korisnika. Isto tako, očekuje se da će lokalni i strani istraživači, kao i novinari i studenti, u velikom broju koristiti Atlas. Očekuje se da njegov, za korištenje jednostavan interface, virtualni pokazatelji i pregršt informacija privuku bilo koga ko ima pristup internetu i želju za znanjem. Uz mogućnost da pristupe takvim podacima online, mnogi studenti i istraživači će moći prove sti preliminarna istraživanja o ratu bez troškova putovanja i smje štaja. Pokretanje Atlasa postavlja nove standarde pristupačnosti sakupljenim podacima o genocidu i drugim teškim ratnim zločinima počinjenim na te ritoriji Republike Bosne i Hercegovine za sve organizacije i pojedince koji se profesionalno, amaterski ili zbog lične zainteresiranosti bave problemima suočavanja s prošlošću, ne samo u Bosni, već i širom svijeta.

Atlas će postepeno biti punjen sa sve više i više podataka. Nadamo se da će inspirisati pojedince u cijeloj državi i inostranstvu da doprinesu daljem obogaćivanju njegovog sadržaja i da uz pomoć Atlasa prezentiraju informacije i dokumente koje imaju. U isto vrijeme, sve više ljudi će imati priliku da proširi saznanja šta se desilo sa njihovim najmilijim, njihovim prijateljima i rodbinom, ali i cijelom bosankom zajednicom. Kreiranje Atlasa nije bilo moguće bez pomoći niza pojedinaca, institucija i organizacija iz cijele zemlje, a koji su odlučili podijeliti informacije i pružiti pomoć i podršku timu IDC- a. Nemoguće je spomenuti svakog od njih, ali je važno podvući da IDC neizmjerno cijeni njihove napore i doprinos. Upravo zbog podrške tih osoba i institucija, Atlas u istinu ima neprocjenjivu vrijednost i značaj za cijelu državu. Posebnu zahvalnost dugujemo Ambasadi Kraljevine Norveške, SIDA-i (Švedska age ncija za međunarodni razvoj) i Charles Stewart Mott fondaciji koji su nam finansijski pomogli u izradi pilot verzije Atlasa. Zaokruženje cijelog projekta i izrada konačne verzije
Bosanskog atlasa ratnih zločina koja se nalazi pred vama ne bi bilo moguće bez izdašne finansijske
podrške Robert Bosch Stiftung.

Slični članci

Loading...