Dvadeset godina internog raseljenja u Srbiji – iskustva i lekcije za budućnost

16.05.2019. | 13:00

U četvrtak, 16. maja 2019. godine u 13h u Centru za kulturnu dekontaminaciju održaće se konferencija povodom obeležavanja dvadeset godina internog raseljenja u Srbiji, u organizaciji A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, uz podršku kancelarije Visokog komesara za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Događaj je organizovan u svrhu obeležavanja dvadeset godina od početka raseljeničke krize i skretanja pažnje na činjenicu da se određeni broj lica u Srbiji i dalje nalazi u produženom stanju raseljenja, bez mogućnosti pristupa ekonomskim i socijalnim pravima kroz lokalnu integraciju ili povratak na Kosovo.

Glavna govornica panela će biti Sawsan Zaher, zamenica direktora i koordinatorka odeljenja za ekonomska i socijalna prava nevladine organizacije Adalah, koja će predstaviti probleme koje interno raseljeni pripadnici palestinske manjine u Izraelu imaju u pristupu ekonomskim i socijalnim pravima, kao i iskustva i naučene lekcije ove organizacije u pružanju pomoći pri rešavanju navedenih problema.

Pored razgovora, biće održana i premijerna projekcija dokumentarnog filma o poslednjem kolektivnom centru Salvatore u Bujanovcu u kojem još uvek žive Romi i Romkinje raseljeni sa Kosova 1999. godine.

Na kraju, razgovor i projekcija filma će biti praćeni otvaranjem izložbe fotografija pod nazivom Interno raseljenje u očima deteta. Tvorci fotografija su deca koja stanuju u neformalnom kolektivnom centru Stara škola u Beogradu.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite do srede, 15. maja 2019. godine na adresu office@a11initiative.org

Dnevni red:

13:00 – 13:30 Registracija učesnika i učesnica
13:30 – 13:40 Otvaranje panela o internom raseljenju
Danilo Ćurčić, programski koordinator, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
13:40 – 13:50 IRL – globalna situacija i situacija u Srbiji
Hans Friedrich Schodder, UNHCR Srbija (tbc)
13:50 – 14:00 Preostali problemi kroz oči interno raseljenih lica
TBD
14:00 – 14:40 Položaj palestinske manjine u stanju produženog internog raseljenja u Izraelu
Sawsan Zaher, zamenica direktora i koordinatorka odeljenja za ekonomska i socijalna prava, Adalah
14:40 – 15:00 Diskusija
15:00 – 15:15 Projekcija filma o osobama u posledjem kolektivnom centru u Srbiji Salvatore
15:15 – 15:30 Otvaranje izložbe
15:30 – 16:30 Koktel

Izložba će trajati 7 dana i biće otvorena za publiku svakog dana od 12h do 18h.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...