Okrugli sto: „Problem obrazovanja – komodifikacija, radni uslovi i dualno obrazovanje“

18.06.2019. | 12:00

U utorak, 18. juna u 12h u CZKD održaće se okrugli sto na temu „Problem obrazovanja: komodifikacija, radni uslovi i dualno obrazovanje“, u organizaciji portala Mašina i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung.

Uvodničari: Andraš Juhas i Katarina Antonić (Mašina)

Ovaj okrugli sto će problematizovati reforme sprovedene u sektoru obrazovanja, s posebnim fokusom na položaj mladih i problem njihove radne eksploatacije u okviru implementacije programa dualnog obrazovanja. Posledice su već sad vidljive: mladi se, kroz dualno obrazovanje, edukuju kako bi postali (jeftina) radna snaga, koja će dalje uticati i na smanjenje ionako male cene rada. Želimo da razgovaramo o tome na koje načine se ovom temom bave mediji, u kojoj meri je zastupljena samo dominantna perspektiva koja najčešće reprodukuje PR kampanje domaćih i stranih kompanija i vladinih programa, nekritički promovišući takve obrazovne tendencije. Da li, u kojoj meri i na koji način kritički nastrojeni novinari i novinarke, sindikati i organizacije civilnog društva mogu promeniti takve medijske narative?

Program je zatvorenog tipa.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...