Predstavljanje i razgovor o knjizi “Slavonijo, triput si gorila…” Milana Radanovića

14.06.2019. | 19:00

U petak 14. juna u 19h u CZKD (mala sala) održaće se predstavljanje knjige „Slavonijo, triput si gorila…“ Kotar Podravska Slatina u Drugom svetskom ratu 1941–1945. istoričara Milana Radanovića, u organizaciji Centra za primenjenu istoriju.

Knjiga obuhvata neke od najdramatičnijih događaje koji su se odigrali od 1941. do 1945. na širem području slatinske Podravine i Brđanske na kome je uoči Drugog svetskog rata živelo je nekoliko brojnih ili relativno brojnih etničkih zajednica, pri čemu su Hrvati i Srbi činili dominantno stanovništvo. Uz korišćenje dosad neobjavljivane arhivske građe, knjiga obrađuje neke od najbitnijih aspekata ratne prošlosti u slatinskom kraju poput proterivanje srpskog stanovništva iz dobrovoljačkih naselja (1941), internacije romskog, jevrejskog i srpskog stanovništva (1942), posledice vojnih operacija okupacionih snaga (1943–1945) – “Braun”, “Paula”, “Oluja”, “Vukodlak” i razvoj partizanskog pokreta.

Na predstavljanju će, osim autora, govoriti dr Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju Srbije, dr Milovan Pisarri iz Centra za primenjenu istoriju i Aneta Vladimirov iz Srpskog narodnog vijeća. Razgovor će moderirati Marijana Stojčić, Centar za primenjenu istoriju.

Milan Radanović, istoričar istraživač u Srpskom narodnom vijeću i izvršni urednik časopisa „Tragovi: Časopisa za srpske i hrvatske teme“. Istražuje ratne zločine u Jugoslaviji 1941-1945. i istorijat snaga kolaboracije u Srbiji i Jugoslaviji 1941-1945. Objavio dve istoriografske knjige: Oslobođenje. Beograd, oktobar 1944. (Beograd, 2014), Kazna i zločin. Snage kolaboracije u Srbiji: odgovornost za ratne zločine 1941-1944. i vojni gubici 1944-1945. (Beograd, 2015). Takođe je objavio nekoliko radova o istorijskom revizionizmu u Srbiji.

Milan Koljanin, istoričar i naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu. Oblast njegovog naučnog istraživanja obuhvata oblasti od istorije Jugoslavije, društvene istorije Jugoslavije između dva rata i Drugog svetskog rata, do represivnih sistema, genocida i Holokausta.  Objavio je veći broj radova u stručnim časopisima i zbornicima radova i dve monografije: Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944 (Beograd, 1992) i Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941 (Beograd, 2008).

Milovan Pisarri je istoričar i jedan od osnivača/ica Centra za primenjenu istoriju. Doktorirao je istoriju 2011. godine na Univerzitetu u Veneciji. U svom istraživačkom radu bavi se Holokaustom, genocidom nad Romima, antifašizmom, pitanjem civilnog stanovništva pod okupacijom. Posebno je posvećen izučavanju prinudnog rada, genocida nad Romima i Holokausta u Srbiji. Autor je monografije Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta (Beograd, 2014). Zajedno sa Sanelom Šmit uredio je publikaciju Proizvođači, potrošači i posledice prinudnog rada u Srbiji 1941-1944 (Beograd, 2018).

Aneta Vladimirov, sociološkinja. Od završetka studija angažirana je u aktivističko-zagovaračkom djelovanju Centra za mirovne studije na području zapadne Slavonije u radu sa marginaliziranim skupinama. Od 2011. godine stalno je zaposlena u Nacionalnoj koordinaciji vijeća srpske nacionalne manjine – Srpskom narodnom vijeću gdje vodi Odjel za kulturu. Na područjima kulture sjećanja i obrazovanja koordinira komemorativno-ceremonijalne manifestacije, umjetničko-aktivističke akcije, izdavačke projekte, suradnju sa partnerskim udrugama i organizacijama, komunikaciju sa nadležnim ministarstvima i praćenje negativnih tendencija u javnom diskursu. Posebno se bavi pitanjima poricanja Holokausta i genocida te promišljanjem preventivnog djelovanja, ali i aktivističkog odgovora na porast fašistoidnih pojava u hrvatskom društvu.

Marijana Stojčić, sociološkinja, istraživačica i feministička i mirovna aktivistkinja, jedna od osnivača/ica Centra za primenjenu istoriju. Oblasti interesovanja: kultura i politike sećanja, politike identiteta, istorija feminizma i socijalni pokreti. Neki od radova i istraživanja: Proleteri svih zemalja, ko vam pere čarape? – Feministički pokret u Jugoslaviji 1978-1989 (Beograd, 2009); E-zbornik Nasleđe jugoslavenskog socijalizma. Promišljanje. Razgovor. Rasprava. Kritika (Beograd, 2014); Na tragu Podunavskih Nemaca u Vojvodini (Beograd, 2016); From partisans to housewives: Representation of women in Yugoslav cinema (Rijeka, 2017); Nelagodnost(i)u istoriografiji – Analiza postavke i vođenja kroz izložbu Muzeja Banjičkog logora (Beograd, 2018).

 

Pročitajte inervju sa autorom o ovoj knjizi.

———–

Centar za primenjenu istoriju kroz istraživanja, edukaciju i javne događaje radi na podsticanju dijaloga o nasleđu konfliktne prošlosti i njenom uticaju na oblikovanje sadašnjosti, kao i izgradnji konstruktivne kulture sećanja kao važnog segmenta razvoja kulture mira u Srbiji i regionu.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...