Tandem Zapadni Balkan

20.09.2019. | 23:59

TANDEM ZAPADNI BALKAN/TANDEM WESTERN BALKANS: prijavite se odmah!

Vi i vaša inicijativa, organizacija, institucija ili društveno angažovano preduzeće možete da se prijavite do 20. septembra 2019. godine (23:59 CET)

ŠTA JE TANDEM ZAPADNI BALKAN/TANDEM WESTERN BALKANS?

Tandem Zapadni Balkan je jednogodišnji program učenja kroz rad koji omogućava radnicima u kulturi da započnu trajniju regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Platforma podržava društvene promene kroz strateške kulturne akcije i zamišljena je kao prostor za inicijatore projekata kako bi stekli nove veštine, razvili inovativne prakse i povezali se sa regionalnim mrežama.

Za naš prvi krug Tandema Zapadni Balkan, očekujemo prijave menadžera u kulturi, aktivista, arhitekata ili umetnika, mladih profesionalaca povezanih sa organizacijama civilnog društva, javnih institucija ili kreativnih preduzeća. Prihvatamo prijave od mladih pokretača u zajednicama na lokalnom nivou angažovanih u kolektivima, sve do iskusnih kustosa koji rade u muzejima. Naši učesnici dele snažan entuzijazam za horizontalnim učenjem izvan nacionalnih granica, sektora, umetničkih disciplina ili generacija i pronalaze zadovoljstvo u povezivanju sa kolegama iz Regiona i inspirativnim međunarodnim susretima. Ukoliko se priključite Tandemu Zapadni Balkan postaćete deo rastuće zajednice duboko angažovanih kulturnih, političkih i društvenih pokretača promena koje zanima da oblikuju budućnost Regiona u širem evropskom kontekstu.

DA LI JE TANDEM ZA MENE?

Da li ste pojedinac iz neke organizacije, lokalne administracije ili kreativnog preduzeća angažovanog u kulturnom radu ili zajednici zasnovanoj na aktivnostima koje se bave aktuelnim lokalnim i regionalnim problemima?

ONDA VAS POZIVAMO DA SE PRIJAVITE!

Za sledeću rundu Tandema Zapadni Balkan naš cilj je da okupimo strastvene pojedince i njihove inovativne inicijative iz različitih sektora i generacija. Tražimo učesnike čiji se kreativni rad direktno ili indirektno bavi aktuelnim regionalnim problemima, uzevši u obzir širi evropski kontekst.

Kao učesnik u Tandemu Zapadni Balkan treba da budete veoma motivisani da istražite nekonvencionalne načine zajedničkog rada sa regionalnim partnerom koga još uvek ne poznajete. Trebalo bi da Vas veoma zanima osmišljavanje novih pristupa i ideja za kulturno-društveni rad koji angažuje građane u osmišljavanju novih rešenja za njihove trenutne i buduće realnosti.

Mogu da se prijave:

Pojedinci angažovani u neprofitnim organizacijama, javnim institucijama, grass-roots inicijativama, lokalnim administracijama kao i kretivnim ili društvenim preduzećima angažovanim u kulturnim aktivnostima u njihovim zajednicama, a nalaze se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji]

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Najviše 24 aplikanata i njihovih kolega pozvano je da učestvuje u Partnerskom forumu Tandema Zapadni Balkan/Tandem Western Balkans Partner Forum od 12. do 16. novembra 2019. godine u Beogradu, gde mogu da otkriju nove prilike za umrežavanje i, najvažnije – svog potencijalnog Tandem partnera.

Zajedno sa novim partnerom oni se prijavljuju za kompletan program sa idejom za saradnju i prvim nacrtom Tandem partnerstva koji su zamislili. Za fazu glavnog programa, bira se 16 učesnika (8 Tandema). Svaka od 8 saradnji dobija mogućnost da boravi kod svoje Tandem partnerske organizacije u u drugoj zemlji, tri peer-to-peer sastanka za učenje i umrežavanje kao i finansijsku i mentorsku podršku za osmišljavanje ideja za saradnju.

Ako vam se dopada ovo što ste pročitali do sad, i zainteresovani ste da se prijavite, molimo vas da pročitate ceo poziv.

Preuzmite PDF verziju poziva

Kako se prijaviti – prijavite se OVDE!

Često postavljena pitanja

ŠTA JE TANDEM?

Tandem je program saradnje koji osnažuje međunarodne veze među akterima civilnog društva u Evropi i šire. On nudi prostor za izgradnju održivih odnosa koji mogu da se razviju kroz zajednička interesovanja, entuzijazam za kreativna otkrića i zadovoljstvo postizanja zajedničkih ciljeva. Podržavanjem proaktivnih lokalnih inicijativa da se povežu preko granica, Tandem želi da podrži značajne promene na lokalnom nivou. Mi čvrsto verujemo u to da uzajamno angažovanje s kolegama iz drugih zemalja inspiriše ukrštanje i razvoj novih ideja osmišljenih na lokalnom nivou kako bi se generisala nova regionalna rešenja koja mogu da imaju dogoročni uticaj na više pan-evropske nivoa rada.

Ovaj program je su-osnovan od strane Evropske kulturne fondacije/European Cultural Foundation (ECF) i MitOst 2011. godine i do sada je podržao više od 600 kulturnih organizacija, lokalnih administracija i društveno orijentisanih preduzeća iz 300 lokalnih – urbanih i ruralnih – zajednica unutar i izvan EU.

ZBOG ČEGA TANDEM ZAPADNI BALKAN?

Suočeni smo sa političkom geografijom Zapadnog Balkana koja je nastala 90ih. Njen nastanak je bio veoma problematičan, i najbolje se oslikava u krvavim ratovima raspada Jugoslavije, ali i nepotpunom tranzicijom od autoritarnog, jednopartijskog režima u liberalnu demokratiju koja u većini slučajeva još nije pustila duboke korene. Dok galopirajuće etničko nasilje danas više ne predstavlja opasnost, etničke tenzije još uvek igraju značajnu ulogu u politici regiona, što odvlači pažnju od hroničnih problema poput korupcije, nezaposlenosti, siromaštva i masovne emigracije. To je začaran krug, zajedno sa nedostatkom državnog poštovanja ljudskih prava, medijskih sloboda i slobodnog sudstva, koji još više otežava oslobađanje od populizma. Štaviše, pozicija regiona kao nekakve istočne kapije za izbeglice i druge migrante koji pokušavaju da stignu u EU je dovelo do tenzija, militarizacije granica, porast ksenofobije i dalje širenje već jedva finansiraih sistema društvene zaštite, ali i igranja uloge u igri autoritarnih političara koji žele da se umile Evropskoj Uniji.

Ipak, postoje inicijative na terenu koje eksperimentišu sa inovativnim projektima sa ciljem da promene destruktivne šablone i pruže alternative za bavljenje ovim gorućim pitanjima u njihovim lokalnim i regionalnim oblastima rada. Oni pokazuju snažnu maštu u pronalaženju novih rešenja i svežih pristupa trenutnim izazovima u našim društvima. Oni pružaju inovativne ideje, nove saveze, alternativne izvore finansija i modele saradnje koji su neophodni za pokretanje promena u dominantnom sistemu.

Upravo su to inicijative koje želimo da pozovemo u prvi krug Tandema Zapadni Balkan, gde će 16 multi-sektorskih kulturnih i društvenih inicijatora i njigovih organizacija zaoštriti svoje strateške ideje. Oni će delati i razmišljati o svojim praksama i zajedno istraživati kako da dalje dorpinesu očuvanju ideje o stabilnom, povezanom regionu Zapadnog Balkana, ukorenjenog u zajedničkim vrednostima, strategijama i ciljevima.

KAKO FUNKCIONIŠE TANDEM ZAPADNI BALKAN?

Tandem Zapadni Balkan je lokalizovan Tandem, skrojen i zajedno osmišljen sa lokalnim partnerima, među kojima je i alumna organizacija. Svi partneri strateški i praktično rade na idejama i projektima koji nude prostor za promišljanje o političkim, ekonomskim i društvenim realnostima u Regionu, uzimajući u obzir širi evropski kontekst.

Program gradi strateška partnerstva između osnivačkih programskih partnera i Evropske kulturne fondacije/European Cultural Foundation (u Amsterdamu) and MitOst (u Berlinu) kao i inicijative civilnog društva: Balkanska mreža muzeja/Balkan Museum Network (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), Lumbardhi Foundation (Prizren, Kosovo), Jadro (Skoplje, Severna Makedonija) i Centar za kulturnu dekontaminaciju i Balkans, let´s get up! Organisation (Beograd, Srbija), kao konceptulanih i organizacionih partnera.

Tandem Zapadni Balkan je jednogodišnji program učenja kroz rad koji omogićava radnicima u kulturi da započni dugogodišnju regionalnu saradnju. On omogućava učesnicima radni boravak kod partnerske organizacije u inostranstvu i podstiče njihove organizacije ka zajedničkoj inovaciji ili projektu strateškog razvoja po izboru. Do 24 učesnika stiče međunarodne veštine i znanje, proizvodeći 8 Tandem pilot projekata koji služe kao prototipi za buduću taktičku saradnju. Sticanjem novih perspektiva iz Regiona i šire osnažuje lokalni uticaj učesnika ali i povećava njihovu operativnu i finansijsku izdržljivost.

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Do 24 učesnika iz 6 država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) će u toku godinu dana formirati 8 međunarodnih Tandema. U novembru 2019. godine učesnici i njihove kolege će se priključiti Partnerskom forumu Tandema/Tandem Partner Forum gde će formirati nova regionalna partnerstva sa drugim učesnikom po izboru. Nakon Partnerskog foruma, žiri će izabrati 8 najboljih Tandem predloga za participaciju u fazi glavnog programa.

Tokom naredne godine, izabrani učesnici će realizovati radni boravak kod svoje nove Tandem partnerske organizacije, gde će se direktno uključiti u organizacijsko radno okruženje svojih partnera i iz prve ruke steći uvide u lokalne društveno-ekonomske, političke i kulturne realnosti. Boravak obezbeđuje učesnicima svo neophodno vreme za rad na zajedničkom osmišljavanju, testiranju i realizaciji pilot inicijative za saradnju.

Svaki Tandem će dobiti skroman početni budžet (€ 3000) za ostvarivanje svoje ideje. Rezultati će biti predstavljeni lokalno u okviru prezentacije koju organizuje Tandem na kraju programa.

Inicijatori projekta iz izabranih 8 Tandema će prisustvovati grupnim sastancima Tandema (na početku, u sredini i na kraju procesa) koji će omogućiti uzajamnu razmenu iskustava o saradnji sa svim drugim učesnicima u programu. Štaviše, programski tim će pojedinačno pratiti i mentorisati svih 8 Tandem aradnji od početka do kraja. Učesnici i njihove organizacije će tako moći da koriste neposredne regionalne odnose kako bi njihove Tandem pilot ideje imale što širi uticaj. U isto vreme učesnici će se priključiti rastućoj Tandem mreži koja će ih povezati sa uticajnim ljudima širom Evrope i šire.

KOME JE NAMENJEN?

Tražimo inicijatore projekata (menadžere, aktiviste, arhitekte, istraživače, nastavnike, zaposlene u javnom sektoru, preduzetnike, kustose, umetnike…) koji predstavljaju organizacije civilnog društva, javne institucije, neprofitne inicijative, lokalne administracije ili društvena preduzeća:

 • koji se bave kulturnim aktivnostima vezanim za političke, društvene ili ekonomske izazove ili razmišljaju o kulturnim i društvenim temama lokalno, regionalno i/ili šire
 • koji osmišljavaju nove konstruktivne formate za angažovanje ljudi u oblikovanju lokalnog okruženja
 • koji istražuju nekonvencionalne načine rada na lokalnom nivou, što doprinosi širim pitanjima javnog dobra
 • koji razvijaju kreativna rešenja za održivi razvoj svojih zajednica, gradova ili regiona na osnovu lokalnih potreba
 • koji su veoma motivisana da prošire svoj kulturni rad ka novim oblastima, kako bi proširili svoje vidike
 • koji su zainteresovani da pronađu nova strukturalna rešenja, mogućnosti strateškog razvoja i alternativne modele finansiranja za svoje organizacije
 • koji imaju ambiciju da se uključe u strateške i trajne saradnje preko nacionalnih, kulturnih i mentalnih granica
 • koji su na početku ili na sedini karijere, sa nešto iskustva u donošenja odluka i odgovornosti i/ili iskusniji profesionalci koji su strateški uključeni u centralnu misiju svojih organizacija.
 • koji su društveno posvećeni, empatični, veoma motivisani, dinamični pojedinci otvorenog uma
 • koji su voljni da eksperimentišu, spremni za strukturalne promene, da zgrabe nove prilike, imaju hrabrosti da rizikuju i ne boje se poraza
 • koji poseduju dovoljno veština, iskustva i resursa da se uključe u intenzivnan međunarodni proces učenja i promišljanja koji zahteva minimalno uloženo vreme od 10 radnih nedelja u toku jedne godine, i odlično se služe engleskim jezikom.
 • koji su locirani u jednoj od 6 država Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija)

ŠTA NUDIMO?

– Učešće u Partnerskom forumu sa najviše 24 učesnika iz Zapadnog Balkana (jedan aplikant po organizaciji za ceo sastanak, plus jedan kolega za poslednja dva dana sastanka)

– 10 dana u drugoj zemlji tokom boravka kod nove partnerske organizacije

– Tri grupna sastanka koja uključuju peer-to-peer učenje i radionice sa iskusnim trenerima o organizacijskom razvoju

– Refundacija troškova putovanja i života tokom projektnih događaja i boravaka

– Početni budžet od € 3000 za testiranje zajedničke pilot ideje za saradnju

– Stručno mentorstvo pilot inicijativa saradnje od početka do kraja

– Javno pedstavljanje rezultata svih pilot inicijativa saradnje

– Pristup rastućoj Tandem alumni mreži kulturnih inicijativa širom Evrope i okoline

DOGAĐAJI GLAVNOG PROGRAMA UKLJUČUJU:

Četvorodnevni Tandem partnerski forum u Beogradu, od 12. do 16. novembra 2019. godine

Trodnevni početnički sastanak koji uključuje radionice u Skoplju u februaru 2020. godine

Radni boravci na lokacijama pojedinačnih Tandem partnera širom Evrope (samoorganizovani) između decembra 2019. i oktobra/novembra 2020. godine

Trodnevni interim sastanak u Prizrenu u maju 2020. godine

Trodnevni finalni sastanak u Sarajevu u oktobru/novembru 2020. godine

KAKO BIRAMO UČESNIKE?

Izbor Tandem kandidata za Partnerski forum se zansiva na kvalitetu njihovih pojedinačnih aplikacija. Programski tim i partnerski predstavici će izvršiti preliminarnu selekciju 24 inicijatora projekata iz Zapadnog Balkana, čije organizacije i inicijative predstavljaju izbalansiranu kombinaciju oblasti rada, profesionalnog iskustva, strateških interesovanja, originalnih ideja i društveno-ekonomskih izazova kojima se bave. Rok za prijave za učešće u Partnerskom forumu Tandema Zapadni Balkan je 20. septembar 2019. godine (23:59 CET). Izabrani kandidati će biti obavešteni sredinom oktobra.

U toku Partnerskog foruma (sredinom novembra 2019. godine), Tandem tim će voditi 24 učesnika i njihove kolege kroz interaktivnu kombinaciju neformalnog uklapanja i prezentacija. Svi kandidati će imati dovoljno vemena da identifikuju i upoznaju svoje potencijalne Tandem partere pre nego što se zapravo podele u parove i počnu da smišljaju konkretan predlog za saradnju i pilot inicijative. Prva dva dana, aplikanti se priključuju Partnerskom forumu pojedinačno, u druga dva im se priključuju kolege da testiraju novostečeno partnerstvo i rade na aplikaciji Tandema zajedno. Ubrzo nakon Partnerskog foruma, novi Tandem parovi će poslati svoje pisane predloge na evaluaciju. Drugi proces selekcije će sprovesti eksterni programski žiri koji će izabrati 8 najboljih Tandem predloga za učešće u glavnoj programskoj fazi.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Pročitajte sva često postavljena pitanja

Popunite formular za ONLAJN prijavu

PROČITAJTE VIŠE

Mirror Images: Cultural Collaboration and Civil Society: esej Fransoa Mataraso (Francois Matarasso) o uticaju Tandem programa na organizacije učesnice i na pojedince.

The Tandem Approach to Social Innovation: an introduction to the tools and methods used in Tandem to create change.

Rok za prijavljivanje je petak, 20. septembar 2019. godine (23:59 CET). Da li vas zanima više? Pogledajte Tandem sajt, pročitajte često postavljena pitanja ili kontaktirajte Martu Klepo, projektnog menadžera ili Antona Sienknehta, projektnog asistenta u MitOst u Berlinu.

Email: klepo@mitost.org
Email: sienknecht@mitost.org
Telefon: (+49) (0) 30 31 51 74 88
Sajt: www.tandemforculture.org
Facebook: @TandemforCulture

Tandem Zapadni Baklan/Tandem Western Balkans je inicijativa koju su razvile Evropska kulturna fondacija i MitOst e.V. zajedno sa Fondacijama za otvoreno društvo. Sprovodi se zajedno sa Mrežom balkanskih muzeja/Balkan Museum Network (Bosna i Hercegovina), Balkans, let’s get up! Organisation (Srbija), Centrom za kulturnu dekontaminaciju (Srbija), Jadro (Severna Makedonija) i Lumbardhi Fondacijom (Kosovo) kao konceptualnim i organizacionim partenrima.

Tagovi:

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...