Razgovor o knjizi „Teorija sa ideologijom“ Rastka Močnika

27.11.2019. | 18:00

U sredu, 27. novembra u 18h u CZKD održaće se razgovor Između ideologija i teorije, o knjizi Rastka Močnika „Teorija sa ideologijom“.

Učestvuju: Rastko Močnik, Rade Pantić i Marko Đorđević

Nedavno objavljena knjiga „Teorija sa ideologijom“ (FMK knjige) sastoji se od niza tekstova u kojima autor razmatra odnos ideologije i teorije pokušavajući da reaktuelizuje kritičku poziciju humanistike a zalažući se protiv upotrebe nauke kao instrumenta ideoloških potčinjavanja. Autor pokazuje kako je moguće pronaći mesta otpora hegemoniji dominantnog shvatanja nauke kao neutralne i objektivističke delatnosti koje je zapravo uvek i bilo osnova vladajućim ideologijama.

Rastko Močnik je sociolog koji se bavi epistemologijom humanističkih i društvenih nauka, sociologijom kulture i teorijom ideologije. Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X, Nanterre), a potom i 1983. na Univerzitetu u Ljubljani. Osnivač je, zajedno sa Slavojem Žižekom i Mladenom Dolarom, Ljubljanske psihoanalitičke škole. Predaje savremene društvene teorije na Univerzitetu u Ljubljani, Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, i na Plovdivskom univerzitetu Paisij Hilendarski“.

Više o knjizi pročitajte ovde.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...