Razgovor – Organizacija, politika, samouprava

28.11.2019. | 18:00

U četvrtak, 28. novembra u 18h u CZKD, održaće se razgovor o Izveštaju Grupe za konceptualnu politiku (GKP) iz Novog Sada, koja se od 2013. godine bavi lokalnom samoupravom, politikom civilnog društva i političkim radom. Izveštaj je štampan u vidu publikacije čiji je sadržaj politički tekst kao forma zaključka iskustva dosadašnjeg rada, ali i predloga koji je upućen svima.

Učesnici u razgovoru su Branka Ćurčič, Zoran Gajić i Savo Romčević (GKP), a njime moderira Dušan Grlja.

Izveštaj je delo ljudi koji su bili uključeni u realizaciju višegodišnjeg projekta „Lokalne politike i urbana samouprava“, koji podržavaju Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Hajnrih Bel fondacija – predstavništvo Beograd.

Tekstovi kojima se zaključuje iskustvo rada na problemu samouprave i politike na strani ljudi su autorski, ali su u ovaj izveštaj uvršteni i programski tekstovi koji su objavljivani u biltenu STANAR koji organizacija objavljuje od 2014. godine.

Na tribini će biti reči o politici civilnog društva i o saradnji GKP sa francuskim antropologom i aktivistom Silvenom Lazarisom. Poziv na učešće u razgovoru je takođe upućen svima, a do događaja ćemo se potruditi da dostavimo materijal potreban za diskusiju. Višegodišnji rad na terenu lokalne samouprave i civilnog društva omogućio je sticanje iskustva koje traži svoju političku artikulaciju, koju je ponekad nužno, ali srećom i moguće, obraditi kroz tekst. Na učesnicima i publici tribine ostaje samo da retorički zasnuju politički tekst i da se slobodno posluže svim raspoloživim sredstvima u diskusiji, uključujući i ona koja su za politiku nepotrebna, a to su filozofija i nauka.

GKP

Inicijativa za lokalnu samoupravu

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...