Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu – OTVOREN POZIV

03.02.2020. | 12:00

Dvadeset prvi vek je trebalo da bude zlatno doba novinarstva, preciznije, pristupačnije, transparentnije vreme društvene povezanosti u potrazi za javnim interesom. Zašto nije tako? Verujemo da odgovor leži u vraćanju integriteta i autorstva u novinarstvo.

Autorstvo je jedno od velikih društvenih i političkih pitanja našeg vremena, i ogroman izazov za novinare, profesionalce u vestima, kreatore politika i aktiviste angažovane na medijskim reformama, koji su zainteresovani za oblikovanje budućnosti medija. Ovo je pitanje koje će promeniti ne samo novinarstvo i industriju vesti, već i aktuelnu demokratiju (više o projektu).

Cilj projekta su novi narativi i ponovno obraćanje profesionalnim novinarima, tradicionalnim i novim medijskim korisnicima, o principima i praksama profesionalnog, etičkog i odgovornog novinarstva koje služi javosti, i pruža podršku političkoj participaciji i demokratizaciji društva.

Pozivamo mlade novinare i novinare sa iskustvom iz regiona Zapadnog Balkana da se prijave za učešće na radionici u okviru projekta „Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu“.

Sedmodnevna radionica koja uključuje mentorstvo i produkciju, sa predavačima iz različitih oblasti i iz zemalja regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Albanija i Srbija) održaće se u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu od 21. do 27. aprila 2020. godine.

Molimo vas odgovorite na sledeća pitanja u aplikaciji:

  • Zbog čega mislite da je integritet novinara važan?
  • Zbog čega aplicirate na ovaj poziv?
  • Šta očekujete od ove radionice?
  • Kojim temama biste voleli da se bavite (a niste imali priliku ili podršku)?

Molimo vas da nam uz aplikaciju pošaljete i CV.

Aplikacije pošaljite na: lola@czkd.org do 3. februara 2020. godine.

Sredstva projekta pokriće smeštaj i putne troškove 15 učesnika.

Projekat realizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju / Srbija u partnerstvu sa profesionalcima iz BIRN-a Skoplje / Makedonija, Centra za Demokratsku Tranziciju Podgorica / Crna Gora, Kosovo 2.0 Priština / Kosovo i Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore//Pozitivi.org Tirana / Albania.

Projekat je podržan od strane Human Rights Fund (2019-2021) / Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...