Stare i nove veštice, Prvi konvent

12.03.2020. | 19:00

U četvrtak, 12. marta u 19h, u okviru projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“ u CZKD, Prvi konvent programskog ciklusa „Stare i nove veštice“ saziva književnice, performerke i umetnice koje inaguriraju temu veštica.

S obzirom na aktuelnu situaciju održaće se javno snimanje ‘Prvog konventa starih i novih veštica’. Za sve one koji ne mogu da prisustvuju, video snimak će uskoro biti dostupan na sajtu CZKD-a i na ovom FB događaju.

Program otvara književnica Lana Bastašić, čiji je novinski članak „Danas kada postajem veštica“ (06.11.2019. u dnevnom listu Danas) već uspostavio kompleksnu vezu izmedju generacije veštica 90tih i današnjih mogućih odgovara na optužbu za veštičarenje.

U okviru prvog konventa nastupiće i književnice, performerke, i vizuelne umetnice kolektiva Björnsonova (Tanja Šljivar, Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková, Tamara Antonijević) kao i muzičarka Katarina Kešerović Kukla performansom u kome nastavljaju istraživanje odnosa književnosti, umetnosti i diskursa veštica u javnosti.

 

„Björnsonova“:  Kuća od vode

“Kuća od vode” je čitanje-performans-koncert-izložba proizašla iz djelovanja čehoslovačkog ženskog umetničkog kolektiva Björnsonova i iz nekoliko multimedijalnih događaja koji su mu prethodili. Prvi u nizu događaja – izložba  ,,Harvesting Darkness’’, održana u  galeriji ,,Futura’’ u Pragu u oktobru 2018. godine, postavila je u središte interesovanja umetnica pojam mesta, koje nije samo fizički prostor, nego koje kroz kolektivnu imaginaciju transcendira u buduće, zamišljene posthumanističke topose, te humanistički konstrukt subjekta topi i istapa u sveprožimajućoj, ženskoj tami. Horizontalnost djelovanja samog kolektiva, te način na koji je projekat mišljen kao ono što se ostvaruje kroz stalnu želju za uvećavanjem, za dodavanjem objekata, sadržaja, događaja, tekstova u inicijalnu izložbu i kroz stalno priključivanje novih umjetnica u primarno četvoročlani kolektiv (Lucia Kvočáková, Lucie Mičíková, Nik Timková, Zuzana Žabková), rezultirala je još jednom izložbom pod nazivom ,,Harvested Darkness’’ u staroj sinagogi u Košicama, Slovačka, kao i izložbom ,,Room Without Any Water In It’’ i performansom-čitanjem ,,Her Dark Materials’’, (oba održana u galeriji ACUD u Berlinu) i uključivanjem još dve umetnice – Tamare Antonijević i Tanje Šljivar. U konstantnom dijalogu i hiperproizvodnji koja paradoksalno pokušava nadići kapitalističku logiku proizvodnje, Björnsonova nastavlja proširivanje kako formata tako i broja učesnica, tekstova i predmeta proizvedenih u okviru ovog neprekinutog projekta, uvek umnažajućih i uvek različitih naslova. U beogradskom izdanju, događaj ,,Kuća od vode’’ uključiće još dve umetnice Lanu Bastašić i Kuklu Kešerović, te označiti otvaranje programskog ciklusa o vešticama, starim i novim, u CZKD-u.

Björnsonova samo spolja operiše  kao nešto što bi se moglo nazvati umetničkim kolektivom. Björnsonova je veštica, parazit i trbuhozborac. Ona funkicioniše po principima anti-strategije i inverzije. Ona je poziv za zauzimanje pozicija koje će slediti principe kakofonije, haosa, nedoslednosti i nezavršenosti, suprotne kapitalističkim principima optimizacije, profesionalizacije i konstantne vidljivosti i prisutnosti. Tako soba bez vode postaje kuća od vode: Björnsonova je iznenadno nestala u Berlinu i stvorila se, iznenadno, opet umnožena, u Beogradu. (iz tekta Tanje Šljivar i Tamare Antonijević)

 

Projekat „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“ podržan je od strane EU/IPA – Civil Society Facility. U periodu od dve godine (2020/2021) projekat će koristiti oblike kulture kao način da se proširi javni prostor u kom organizacije civilnog društva i građani mogu slobodno da učestvuju u javnom diskursu, zagovaranju, izgradnji zajednice, i odlučivanju o temama vezanim za demokratizaciju u Srbiji, odnose u regionu i integraciju u Evropsku uniju.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...