U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

17.11.2020. | 12:00

U utorak, 17. novembra u 12h održaće se drugi u nizu javnih razgovora o načinu na koji upravljamo prostornim razvojem u Srbiji, organizovanih u okviru dugoročnog projekta Ka kolaborativnom upravljanju.

Brojni su i učestali konflikti inicirani prostornim razvojem u Srbiji. Gradovi, reke, javni prostori i kulturna dobra postaju žarišta suprotstavljenih strana. U pozadini ovih konflikata stoji urbanističko planiranje, kao osnovni alat za definisanje prostornog razvoja u skladu s javnim interesom. Dok se definisanje i odbrana javnog interesa u urbanističkom planiranju, usled različitih političkih, ekonomskih i društvenih promena konstantno usložnjava, pojam javnog interesa se često samopodrazumeva, i posledično, različito interpretira.

Razgovor koji je prethodio, Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa, predstavlja prvi korak u ovom naporu stvaranja arene za argumentovanu debatu o pravcima prostornog razvoja. Pozvani predstavnici različitih sektora, institucija i građanskih organizacija su iz svojih različitih perspektiva i iskustava sagledali probleme razvoja naselja i gradova Srbije. Javna debata je osvetlila nekoliko tema za dalju diskusiju i pružila smernice za promišljanje unapređenja sistema planiranja u Srbiji. Među njima se ističe pojam javni interes i potreba za njegovim pozicioniranjem u okviru urbanističkog planiranja, odnosno prostornog razvoja u Srbiji danas.

Utorak, 17. novembar u 12h
Pristup događaju se vrši preko online link-a dostupnog ovde.

Prezentuju:
prof. dr Ksenija Petovar (u penziji, Geografski fakultet i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu)
Ana Graovac i dr Jasmina Đokić (Urbanistički zavod Beograda)
dr Siniša Trkulja (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)
v.prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)
doc.dr Višnja Kisić (UNESCO Master program za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu)
i autorke projekta prof.dr Marija Maruna i doc.dr Danijela Milovanović Rodić (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu), Ksenija Radovanović i Ljubica Slavković (CZKD).

Biće predstavljeni rezultati istraživanja alumnistkinja Master kursa Integralni urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,  usmerenih na poreklo i tumačenje javnog interesa u konfliktnim projektima.
Tim projekta: Milica Ristović, Milica Đurđević, Margita Vajović.

Kako se definiše javni interes? Čije je javno dobro?  Za koga rade urbanisti? Čemu nam služi strategija i šta nam znače međunarodne konvencije? I, šta su to neki novi pristupi – pluralniji, demokratičniji i participativniji?
samo su neka od pitanja na koja ćemo odgovarati i diskutovati 17. novembra iz Paviljona CZKD-a.
Pridružite se izlaganjima i diskusiji preko onlajn linka koji ćemo objaviti uoči događaja.

Javni razgovor se realizuje u okviru dugoročnog projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“ koji CZKD sprovodi u saradnji s alumnijima i profesorima master kursa Integralni urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu, i u okviru CZKD programske celine „Razumeti grad“.

Javni razgovor pripada seriji javnih događaja i diskusija projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“ podržanog od strane EU/IPA – Civil Society Facility, i predstavlja podršku razvoju internet platforme Interaktivni urbanizam kroz istoimeni projekat podržan od strane Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć.

Za sadržinu ovog videa isključivo je odgovoran Centar za kulturnu dekontaminaciju i ta adržina nipošto ne izdražava zvanične stavove Evropske unije.

Podrška ciklusu

    Slični članci

    Loading...