Mapiranje Dejtonskog sporazuma

14.12.2020. | 15:26

14. decembra 1995. godine, u Jelisejskoj palati u Parizu, potpisan je  Dejtonski sporazum.

Prenosimo:

ŠKOLA ZNANJA: MAPIRANJE DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA

u produkciji: FAMA Metodologija i Galerije 11/07/95

EDUKACIJSKI ‘STUDY TABLE’ I DOKUMENTARNA VIDEO ANIMACIJA

Škola znanja traga za transformacijom edukacije o ratu, genocidu i urbanom / građanskom / kulturnom otporu u univerzalni edukacijski model preko jedinstvene platforme za transfer znanja. Metodologijom koja detektuje „rane znakove upozorenja“ (early warning signs) koji iz „informacione buke“ (information noise) osposobljavaju pojedinca i osnažuju društvo sredstvima za prevenciju eskalacije budućih / potencijalnih konflikata preko tačke poslije koje nema povratka.

Bosna i Hercegovina kao i cijeli region koji uključuje zemlje bivše Jugoslavije i 20 godina nakon okončanja rata (’92-’95.) pati od njegovih posljedica a svakodnevica svih bivših republika suočava se sa pitanjima prevazilaženja prošlosti koje prate pitanja pravde, sjećanja, poricanja i pomirenja.

* * *

Na ovom prostoru se decenijama vodi rat interpretacija, a ono što se olako previđa, zbog sopstvenih interesa velikog broja uključenih u slučaj Bosna, je jednostavnost istine ako se razmatraju samo činjenice.

Kao naš doprinos uspostavljanju faktografije nasuprot postojećoj političkoj manipulaciji istorije u Bosni i Hercegovini i regionu, predstavljamo vam projekat ‘Škola znanja: Mapiranje dejtonskog mirovnog sporazuma.’

Edukacijski paket „Mapiranje dejtonskog mirovnog sporazuma“ je pripremljen u nekoliko formata s obzirom na različite mogućnosti predstavljanja predavanja i njihovu namjenu, a imajući u vidu različite ciljne grupe (studente, internetske korisnike, institute,edukacijske institucije, biblioteke, tematske konferencije).

Projekat “Škola znanja: Mapiranje dejtonskog mirovnog sporazuma” začet je 2000. godine kada su Miran Norderland i FAMA tim dobili odobrenje ambasadora Richarda Holbrooka i njegove izdavačke kuće “Random House” da koriste njegovu knjigu “Završiti rat” radi kreiranja FAMA albuma pod nazivom „Dejtonski mirovni sporazum: mapiranje pregovora”. Cilj projekta bio je da se vizualizira i kontekstualizira put do Daytona pomoću mapiranja američke “šatldiplomatije” i mirovnih pregovora u Daytonu na način da budu pristupačni široj javnosti.

Bosanski rat se smatra “najvećim kolektivnim neuspjehom Zapada (u Evropi) od 1930ih godina”. Ovo je priča o tome kako su Sjedinjene Države predvodile napore da se zaustavi rat u Bosni i da se osmisli Dejtonski mirovni sporazum 1995. godine.

Dejtonski mirovni sporazum nije samo mirovni sporazum koji je očuvao stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini; on je prilika da se uči o tome kako nastaju ovakvi sporazumi. Nadamo se da će ovaj Edukacijski “Study Table” omogućiti kontekstualizaciju i vizualizaciju događaja koji su obilježili kraj 20. stoljeća i koji i danas nastavljaju da formiraju budućnost Bosne i Hercegovine.

Richard Holbrooke u svojoj knjizi ‘Završiti rat’ je rekao:

Iako su Sjedinjene Države posmatrale balkanske ratove kao evropski problem, Washington ipak odlučuje da sredinom 1995. godine pokrene posljednje intenzivne pregovore. Predsjednik Clinton odredio je strategiju i imenovao američki pregovarački tim predvođen ambasadorom Richardom Holbrookom.

* * *

S rasporedom putovanja koji se mijenjao svakih nekoliko sati, kretali smo se Evropom tako nepredvidivo da u Washingtonu često nisu znali gdje smo, pri tome imajući na umu bombradovanje i činjenicu da smo sada išli na sve ili ništa.

* * *

To je hodanje po tankoj žici bez zaštitne mreže. Mnogo rada prethodi prije ulaska u takvo sve ili ništa okruženje. Stoga, mjesto za mirovne pregovore moralo je biti odgovarajuće, a ciljevi američkog pregovaračkog tima jasno definisani:

• Pretvoriti šezdesetodnevno primirje u trajni mir
• Postići dogovor o multietničkoj državi
• Nećemo legitimizirati srpsku agresiju ili ohrabrivati hrvatsku aneksiju

Posljedice neuspjeha su velike. Ali ukoliko su preduslovi dobri, onda Dayton može polučiti značajne rezultate. Stoga, Dayton ima suvremenu relevantnost jer je bio uspješan; ukratko – završio je rat!

Video Dokumentarna animacija u trajanju od oko 17 minuta bazična je postavka mapiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma od početka rata u Bosni i Hercegovini (02.03.1992) do 21.11.2015. godine.

 

FAMA ALBUM (2000)

MAPIRANJE PREGOVORA – DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM (1995.)

FAMA album

Projekat se bazira na knjizi ambasadora Richarda Holbrookea Završiti rat. Cilj projekta je složene pregovore mapirati kroz ilustrovanu hronologiju događaja koji su se tokom 1995. odigravali na području BiH, bivše Jugoslavije, Zapadne Evrope i SAD-a, a koji su konačno doveli do Daytonskog mirovnog sporazuma i završetka rata u Bosni i Hercegovini. Album sadrži tekstualnu hronologiju i analizu događaja vizualiziranih kroz umjetničke ilustracije. Projekat pruža uvid u ono što se tokom diplomatskih napora SAD-a da okonča rat u Bosni i Hercegovini događalo iza scene.

Bosanska verzija originalnog Albuma ne postoji kao posebno izdanje, ali je Album preveden i adaptiran za projekat Enciklopedija: opsada Sarajeva 1992.-1996. Povodom desetogodišnjice Daytonskog mirovnog sporazuma, u novembru 2005. štampano je specijalno izdanje Albuma na bosanskom koje je distribuirano širom BiH u 10,000 primjeraka kao dodatak dnevnom listu Oslobođenje.

U nastojanju da u svim fazama opsade dođemo do činjenica potkrepljenih svjedočenjima iz prve ruke, odlučili smo da u projekat arhiviranja uključimo knjigu Richarda Holbrookea Završiti rat. Zahvaljujući razumijevanju autora, mogli smo koristiti izjave i dijaloge učesnika ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i predstavnika međunarodne zajednice okupljenih oko finalnog projekta okončavanja rata u Bosni i Hercegovini – čime je okončana i opsada Sarajeva. Ova Mapa pregovora je neosporno svjedočanstvo o pozicijama i ciljevima strana uključenih u proces okončanja rata, te o konačnim odlukama koje su rezultirale Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za sve one koji se budu bavili revizijom ili osporavanjem ovog sporazuma važno je znati kako je u stvari došlo do potpisivanja ovog sporazuma tj. na koji način je završen rat u BiH. Ovo je takođe važan dokument o rasporedu snaga na međunarodnoj diplomatsko-političko-vojnoj sceni na kraju 20. vijeka, te o funkcionisanju administracije SAD u spoljno-političkim zadacima u to vrijeme. I na kraju, i kao edukacijski model za savremenike i buduće generacije, on je neizostavan dio naše arhivske kolekcije.

Fama album

 

IZVORI

 

‘To End A War’ – book by Richard Holbrooke, Random House, Inc., New York (1998)

Educational ‘Study Table’: Mapping the Dayton Peace Accords (2015) www.dayton.famamethodology.net

FAMA Collection: www.famacollection.org

School of Knowledge: ‘Srebrenica: Mapping Genocide and Post-Genocide Society’ http://srebrenica.famamethodology.net/bhs/

‘The Dayton Peace Accords: Mapping Negotiations’, FAMA Collection Album (2000) http://www.famacollection.org/eng/fama-collection/fama-original-projects/18/index.html

Initialling of The Balkan Proximity Peace Talks Agreement http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-rem.htm

The Secret History of Dayton http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB171/

Dialogue BiH2.0Open Policy web-portal: www.dialoguebih.net

Madeleine Albright speech on Bosnia-Herzegovina at the SAIS Conference on Bosnia – Washington, DC (13.05.2015) http://transatlanticrelations.org/sites/default/files/513_albright_speech.pdf

The Guardian article: ‘Bosnia and Herzegovina: the world’s most complicated system of government?’ (08.10.2014) http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/oct/08/bosnia-herzegovina-elections-the-worlds-most-complicated-system-of-government

Photograph: Eric Miller/Reuters:Signing of the Dayton Peace Accords at the Hope Hotel inside Wright-Patterson Air Force Base, November 21, 1995.

The World Fact Book on Bosnia-Herzegovina https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (UN-ICTY): www.icty.org/

Office of the High Representative (OHR):www.ohr.int

VIDEO ARHIV: The Defence of Bosnia (war documentary), FAOS, Filmski arhiv; Prvi mart 1992 – referendum za suverenu BiH, Federalna televizija, emisija 60 minuta; FAMA Collection – Users guide for Collection – video; Bosnia at the UN, short documentary; The Death of Yugoslavia – BBC doumentary; Robert Fisk, war documentary, 1993; Massacre de Markale 05.02.1994 (France 2 news); Srebrenica (VRS archive); Srebrenica, various footage (BBC four); AP news archive – various news footage; Mostar war footage; Bosnia war 1992-1995 (BBC2); Massacre de Trznica 28.08. 1995 (Frence 3 news); Arhivski snimci opsade Sarajeva 1992-1996 (FLASH production); Sarajevsko ratiste – Sky News1; Fall of U.N. in Bosnia, documentary; Bosnien – Die Ohnmacht Europas – arte documentary; Dayton – paraf mirovnog sporazuma za BiH (HRT arhiv); IFOR promo video; Statement on Bosnian Peace aggrement – Courtesy: William J. Clinton Presidential Library

IMPRESSUM

 

Producenti: Suada Kapić & Tarik Samarah
Autor projekta i Kreativni direktor: Miran Norderland
Art direktorica: Prof. Amra Zulfikarpašić
Art direktor: Davor Vidović
Urednik: Asja Hafner
Organizator i tim koordinator: Lejla Hasanbegović
Narator: Gina Landor
Dizajn zvuka i muzika: Sloven Anzulović
Grafički dizajn: VIDEOR o.d. (videor.ba)
Ilustrator (crteži pregovora): Jelena Simić
Prevodilac: Dika Nura Kapić
Istraživač: Jasmina Murga
Produkcija i štampa: MARGO digital printing (margo.ba)

POSEBNA ZAHVALA

Posebna zahvala ambasadoru Richardu Holbrookeu i njegovom izdavaču Random House, Inc. New York koji su nam dozvolili da koristimo knjigu ‘Završiti rat’ za naš originalni projekat – FAMA Album (2000): “ Dejtonski mirovni sporazum: Mapiranje pregovora’.

 

FAMA METODOLOGIJA

Komunicirajući kolektivnu memoriju s dodirom ljudskosti, zalažući se za pravdu, obrazovanje, znanje, poštivanje ljudskih vrijednosti i čovječnosti, a protiv neznanja, nasilja, ratnih zločina, nacionalizma i terorizma, Fama Kolekcija / Fama Metodologija donosi ljudski aspekt događaja, mjesta i iskustava nakon raspada bivše Jugoslavije, u razdoblju od 1992. do 1999. godine. Koristeći metodologiju Fama lako je uvidjeti jednostavnost istine koja je uvijek jasna kad se razmatraju samo činjenice.
www.famacollection.org

 

GALERIJA 11/07/95, KULTURA SJEĆANJA

Prva Spomen galerija u Bosni i Hercegovini – izložbeni prostor u kojem se nastoji očuvati sjećanje na srebreničku tragediju i 8.372 osobe koje su tragično izgubile živote tokom genocida.
www.galerija110795.ba

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...