Ponovo sa GKP: Bavljenje politikom na strani ljudi u vanrednoj situaciji pandemije

16.04.2021. | 20:44

Povodom objavljivanja novog Biltena Stanar #11 koji je posvećen problemima o kojima smo govorili i u decembru 2020 sa članovima Grupe za konceptulanu politiku iz Novog Sada, a to je odbrana političkh prava – prava na politiku, koje je danas ugroženo sa više strana, podsećamo na snimak razgovora koji je dostupan na kanalu Centra za kulturnu dekontaminaciju na platformi YouTube. U Biltenu Stanar #11 naći ćete i tekst Ljubice Slavković iz CZKD.

U tome je aktuelan i poziv za građane da se kandiduju i biraju jedni druge na izborima za mesne zajednice koji se održavaju ovog leta u Novom Sadu, o čemu se ožete informisati na sajtu Mesne zajednice.

 

Bavljenje politikom na strani ljudi u vanrednoj situaciji pandemije

Razgovor sa Brankom Ćurčić, Zoranom Gajićem i Savom Romčevićem, članovima Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada.

Urednik i moderator: Dušan Grlja

Održano 14. 12. 2020.

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) je osnovana u Novom Sadu 2011. godine kao udruženje koje se bavi ostvarivanjem interesa u oblasti razvoja samoupravljanja, demokratije i nove politike udruživanja građana u Srbiji i šire. GKP nastoji da aktuelizuje politiku samoupravljanja u smislu ohrabrenja građana na autonomno političko samoorganizovanje i na neposredno učešće u upravljanju i odlučivanju u stvarima od zajedničkog i javnog interesa u lokalnim zajednicama. Od 2013. godine se rad GKP-a na pitanju povezivanja i organizovanja stanara i njihovih skupština odvija kroz projekat koji nosi naziv „Lokalne politike i urbana samouprava“. U okviru njega GKP je organizovao preko pedeset javnih događaja i diskusija sa stanarima i građanima, započeo sa razvojem Inicijative za udruživanje skupština stanara u Novom Sadu, kao i pokrenuo bilten STANAR. GKP se takđe bavi prevođenjem i objavljivanjem knjiga, kao što su Antropologija imena Silvena Lazarisa, Teorija subjekta Alena Badjua i Shizoanalitičke kartografije Feliksa Gatarija.

GKP je udruženje koje je već duži niz godina aktivno kako udruživanja na polju kulture, tako i na polju lokalne samoorganizacije građana angažujući se na stvranju i praktikovanju politike koja, za razliku od one zvanične, polazi od samih ljudi, uspotavlja se kroz njihovo sastajanje i organizovanje i koja je posvećena rešavanju njihovih neposrednih problema u kontekstu lokalne samouprave. Iako se može reći da se jedan takav projekat odvija u jednoj stalnoj vanrednoj situaciji, ova godinu je obeležila pandemijska situacija koja je na izvestan način i formalizovala tu „izuzetnost“. U razgovoru će biti reči o aktivnostima GKP tokom ove godine povodom nastavka njihovog angažmana na samoorganizaciji građana kroz aktivnosti povodom i oko biltena STANAR, kao i u pripremi za nedavne izbore za mesne zajednice u Novom Sadu. GKP je karakteristična i po tome što nastoji da njene praktične aktivnosti prati i intelektualni rad na koncipiranju izvesne teorijske pozicije koju grade kroz njihovu saradnju sa Silvenom Lazarisom. Pojmovi kao što su politika na strani ljudi i subjektivni politički kapacitet ljudi su dobili njihovu dalju artikulaciju u novoj Lazarisovoj knjizi Hronologije sadašnjosti koju je GKP nedavno objavila, a kroz razgovor će biti reči i o njihovoj artikulaciji i dejstvu unutar neposrednog političkog angažmana GKP.

Više o Grupi za konceptualnu politiku: https://www.gkp.org.rs/

Zbog situacije prouzrokovane pandemijom COVID 19,  razgovor se odvijao na platformi Zoom, a snimak razgovora možete pogledati ovde.

Program se realizuje u okviru projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“.

Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji (EU/IPA), Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije.

 

 

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...