KONDENZ FESTIVAL – predstava Nesigurni pokreti – Precarious Moves (Mihael Turinski – Michael Turinsky)

30.10.2021. | 20:00

Kako se telo pokreće kada se odnos između tela i onoga što ga okružuje pojavljuje kao fundamentalno nesiguran, ranjiv odnos?

U radu „Nesigurni pokreti“ Mihael Turinski (Michael Turinsky) nastavlja istraživanje o otpornim koreografskim pozicioniranjima kroz osmišljavanje političke estetike. U središtu ovog solo performansa, koji je podjednako biografski koliko i konceptualni, leži preispitivanje njegovih ličnih, ali i urgentnih kolektivnih zahteva i potreba u pogledu pokretljivosti i mobilizacije, toliko značajnih, posebno kada posmatramo tenziju između kretanja i okruženje, između gesta i sredine. Oscilirajući između organskog i organizovanog, Nesigurni pokreti se odvijaju kao ironična i angažovana čudna petlja koja povezuje telo sa čulnim svetom kroz koji se kreće; kao pokret traganja u kojem odstupajući gest otkriva svoju traganja u kojem odstupajući gest otkriva svoju koreografsku sredinu, a istovremeno otvara našu osetljivost izvan nje same.

 

tekst i stihovi: Mihael Turinski

muzika i stihovi: Tian Rotvel

scena i kostim: Dženi Šlajf

fotografija i video: Mihael Lojzenbauer

dramaturška saradnja: Gabriele Kram

produkcija: Ana Grezel // groundworks.at

produkcija Mihael Turinski Verein für philosophische Praxis

koproducenti: Tanzquartier Wien, HAU Hebbel am Ufer

Slični članci

Loading...