PROMIŠLJANJE AMERIČKO-JUGOSLOVENSKOG PROJEKTA, SA UVIDOM U LOKALNE PERSPEKTIVE Stručno vođena šetnja gradom

16.10.2021. | 12:00

Tokom šetnje sa koautorkom istraživanja „Usponi i padovi, domašaji i promašaji…i ono šta smo zaboravili“ iz oblasti urbanizma, Jelicom Jovanovič, biće predstavljene prikupljene perspektive i zaključci u okviru izložbe postavljene u dijalogu sa autorkom Nikom Grabar.

Nakon okupljanja i predstavljanja u CZKD -u, započinje vođena šetnja do Savskog amfiteatra (na engleskom).
Savski amfiteatar jedna je od najistaknutijih lokacija u Beogradu, a takođe je i politički nabijena već decenijama unazad. Kroz predstavljene zaključke moći će se videti i načini na koje su stručnjaci za urbanizam razmišljali o ovom ogromnom prostoru, fizički i istorijski centralnom za Beograd, i kakav je bio odnos prema njemu kroz različite periode.

Obilazak sa vodičem ne odnosi se eksplicitno na američko -jugoslovenski projekat, međutim, ključni koncepti i žarišta ovog projekta biće razmotreni i komentarisani u pogledu urbanog okruženja Savskog amfiteatra. Govorićemo o transportu, stanovanju i trgovini i kako su se ove funkcije manifestovale kroz arhitekturu i urbanizam u 20. i 21. veku.

Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani učesnici treba da se prijave na czkdbelgrade@gmail.com najkasnije do 15. oktobra.

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...