Istraživanje u arhivu Centra za kulturnu dekontaminaciju 2020/2021

05.11.2021. | 15:07

Istraživanje u arhivu Centra za kulturnu dekontaminaciju

U julu i septembru 2021, na radnim sastancima grupe za kulturnu politiku koja radi istraživanje arhiva nastalog u okviru ciklusa „Um(j)etnost nakon zločina“ otpočela su istraživanja:

Mirjane Bobe Stojadinović,

Vesne Milosavljević,

Milice Pekić i

Slađane Petrović Varagić,

koja će biti objavljena u decembru 2021.

Ova istraživanja deo su šireg projekta otvaranja resursa arhiva CZKD i različitih aspekata produkcije, akcija, intervencija, programa, i ukupnog rada u javnosti CZKD u proteklih 27 godina. Izveštaje o ovim istraživanjima objaviće pozvani saradnici i saradnice u 2020:

Staša Babić

Ana Vilenica

Silvija Jestrović

Dejan Vasić

Olga Pintar Manojlović

Program se realizuje u okviru projekta „Raznorodnost u kulturi i aktivizmu“.
Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji (EU/IPA), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Fotografije:

3. jul 2021, sastanak radne grupe za kulturnu politiku, Dejan Vasić, SImona Ognjanović, Slađana Varagić, Ana Miljanić, Milica Pekić, Vesna Miosavljević, Mirajna Stojadinović; foto: Aleksandra Sekulić

  1. januar 2020, Staša Babić, Ana Miljanić, Dejan Vasić, foto: Srđan Veljović

Podrška ciklusu

Slični članci

Loading...